Plan i program rada ARABIH u periodu od 01.01.2010. do izborne skupštine u junu 2010. godine možete preuzeti sa linka.

Po izvršenim konsultacijama, Upravni Odbor ARA BiH na sjednici 12.12.2009.godine u Zenici donio je Odluku o visini kotizacije za 2010. godinu. U skladu sa Statutom ARA BiH namjena kotizacije je finansiranje zajedničkih potreba članova ARA u Bosni i Hercegovini i plaća se jednom godišnje unaprijed, zaključno sa 31.martom/ožujkom tekuće godine. Po isteku tog roka smatra se da članovi koji nisu izmirili svoje obaveze svojevoljno napuštaju organizaciju, čime gube
sva prava člana organizacije.

Odluka o visini kotizacija (.pdf)

Obrazac za članove po modelu A (.pdf)

Obrazac za članove po modelu B (.pdf)

Obrazac za članove po modelu C (.pdf)

Odluka i obrasci (.zip)

Asocijacija Radioamatera u BiH
Franca Lehara 5
71000-Sarajevo

ZAPISNIK sa
sastanaka UO ARABiH u Tuzli


Dana 25.04.2009.godine održana je sjednica Upravnog odbora ARABiH u Tuzli sa početkom u 13:00 sati.

U cilju blagovremenog izbora domaćina 6. BSARG-a, koji 2011.godine treba da organiziraju radio-amateri iz BiH, UO ARABiH inicira raspisivanje Konkursa za domaćina – organizatora 6. BŠARG-a. Balkanski šampionat u amaterskoj radio goniometriji (BŠARG) je nastao kao želja ljubitelja ARG-a za više takmičenja i druženja međunarodnog karaktera.
 
Konkurs možete preuzeti na linku.

U Zenici je u subotu 12.12.2009. godine održana proširena sjednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Sekretara. Zapisnik sa Sjednice možete pročitati na ovom linku.

ARABIH je donijela Upustvo za podnošenje zahtjeva za dodjelu radioamaterskog pozivnog znaka. Uputstvo možete pročitati u nastavku...

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22