AktivnostiIstaknuto

ARA u BiH na HAM RADIO 2023 u Friedrichshafenu

Delegacija Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini je učestvovala na Međunarodnom sajmu radioamaterizma HAM RADIO 2023 u Friedrichshafenu u Njemačkoj, od 23. do 25. juna 2023. godine, najvećem radioamaterskom događaju u Evropi. Na svom štandu je naša delegacija uspješno predstavljala ARA u BiH i njene aktivnosti, ali i Bosnu i Hercegovinu kao jedini bh. izlagač. Napravljen je veliki broj susreta sa kolegama i delegacijama iz drugih zemalja, razmijenjena su iskustva, mišljenja i ideje. Ovo je također bila odlična prilika i za susret radioamatera iz Bosne i Hercegovine sa svojim kolegama u dijaspori. 

Delegacija ARA u BiH na HAM RADIO 2023 bila je sastavljena od četiri člana: Senaid Pleh – E73PS (sekretar ARA u BiH), Darko Rusman – E70A (predstavnik ARA u BiH pri IARU), Izudin Ahmetović – E74ZZ i Suad Čobo – E79SUA (menadžer za mlade ARA u BiH). 

Naša delegacija je tokom trajanja sajma prisustvovala i u susretima, panelima i razgovorima sa zvaničnicima IARU, ARRL, DARC i drugih saveza i organizacija. Neki od njih su: predsjednik IARU, Timothy St John Ellam – VE6SH, sekretar IARU, Joel Harrison – W5ZN, pomoćnik sekretara IARU, David Sumner – K1ZZ, predsjednik IARU Regije 2, George Gorsline – VE3YV, predsjedavajući Radne grupe za mlade IARU Regije 1, Philipp Springer – DK6SP, bivša direktorica ARRL Hudson divizije i zvaničnica Uprave ARRL, trenutna direktorica Uprave ARDC (Amateur Radio Digital Communications), Ria Jairam – N2RJ, predsjednik IARU Regije 1, Sylvian Azarian – F4GKE, dopredsjednik IARU Regije 1, Hani Raad – OD5TE, članovi Izvrsnog komiteta IARU R1: Ahmad 9K2DB, Lisa PA2LS, Oliver Z32TO, Alex IV3KKW, Joerg DJ3HWA, te blagajnik IARU Regije 1, Andreas – HB9JOE, i drugi.

Obavljeni su razgovori i sa predstavnicima drugih radioamaterskih saveza: HRS (Hrvatska), SRS (Srbija), ZRS (Slovenija), RSM (Makedonija), BFRA (Bugarska), ČRK (Češka), SZR (Slovačka), MRASZ (Mađarska), ARI (Italija), IARC (Izrael), SRR (Rusija) i drugi. 

U dogovoru sa Borisom, E7 QSL menadžerom, na sajam je odvezeno i odredišnim savezima isporučeno oko 20 kg odlaznih QSL karata. Skoro identična količina dolaznih QSL karata prikupljena je od više nacionalnih saveza i dopremljena u E7, te će biti predate QSL menadžeru na dalje postupanje.

Drugog dana sajma upriličena je mala svečanost i izvršeno uručenje Zlatne plakete ARA u BiH članu Asocijacije Mirzu Prljači (E73WM) za nesebičnu pomoć i doprinos u razvoju radioamaterizma, a na osnovu ranije Odluke Upravnog odbora ARA u BiH. Obzirom da je u tom momentu bio prisutan na štandu, plaketu je uručio Predsjednik ARA u BiH Mevludin Memić.

Treći i posljednji dan sajma, naši predstavnici su predstavljali ARA u BiH na ARG takmičenju u Friedrichshafenu, u organizaciji ARDF Referata DARC, u sastavu: Senaid Pleh – E73PS, Izudin Ahmetović – E74ZZ, Suad Čobo – E79SUA.

Related Articles

Back to top button