Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Zbog uragana Lorenzo (https://edition.cnn.com/2019/09/28/us/hurricane-lorenzo-sunday/index.html ) koji se približava našem kontinentu, aktivirana je radioamaterska mreža za opasnost na Azorima. Njihov koordinator pri IARU R1 (Carlos Nora, CT1END) je zamolio za davanje prioriteta ovoj mreži na slijedećim frekvencijama:

1 - 80 meters - 3,760.00 Mhz. - 3,770.00 Mhz. - 3,750.00 Mhz. (Inter-islands)

2 - 40 meters - 7,110.00 Mhz. - 7,100.00 Mhz. - 7,060.00 Mhz. (Inter-island)

3 - 20 meters - 14,300.00 Mhz. - 14,310.00 Mhz. - 14,320.00 Mhz. (Communications with the outside)

Mole se svi E7 operatori da izbjegavaju bilo kakvo otežavanje rada ove mreže za opasnost.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22