Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

RAKBiH je pozvao nosioce radio-amaterskih dozvola u BiH da na osnovu izdatih dozvola, svoje tehničke resurse stave na raspolaganje svim nadležnim službama sistema za vrijeme proglašenog vanrednog stanja/stanja prirodne ili druge nesreće, ukoliko se ukaže potreba, a u skladu sa zakonskim propisima i mjerama nadležnih organa i institucija u vanrednim situacijama.

Agencija obavještava nosioce dozvola za radio-amatersku djelatnost u BiH i eventualne nove podnosioce, da do daljnjeg neće razmatrati zahtjeve za dodjelu znakova za domaća i međunarodna takmičenja, saglasnosti za grupno polaganje radio-amaterskih ispita, kao ni zahtjeve za dodjelu novih znakova klubovima i pojedincima. Validnim dozvolama Agencije za radio-amatere smatraju se sve dozvole koje su do sada izdate za pojedinačne operatore, klubove, kao i dozvole za radio-amaterske repetitore.

Takođe, kompletirani zahtjevi za postavljanje radio-amaterskih repetitora i izdavanje odgovarajućih dozvola, koji su do danas upućeni Agenciji, a koji su trenutno u procesu obrade i za koje je najavljena pismena saglasnost Agencije, smatraju se legalnim.

Agencija podsjeća na izričitu obavezu pravilnog korištenja radio-amaterskog opsega i pozivnog znaka “E7”, ispravne identifikacije repetitora i stanica, te na obavezu kontrole ispravnosti uređaja sa ciljem zaštite javnog zdravlja.

Orginalni dokument

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22