Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

U skladu sa Članom 4

Obrazac ARA_IK-1 i ARA_Upustvo_Zahtjev_za_polaganje_ispita u pdf formatu.

U skladu sa Članom 4

UPUSTVO ARA_IK-1

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA

FORMIRANJE ISPITNE KOMISIJE I PROVJERU ZNANJA

KANDIDATA ZA ZVANJE RADIOAMATERSKOG OPERATORA

 

 

DEFINICIJE

 

Kolektivni član ARABiH, je regionalno udruženje radioamatera, radio klub ili drugo pravno lice koje je izmirilo članarinu prema ARABiH po modelu «A» u tekućoj kalendarskoj godini.

 

Član ARABiH, je fizičko lice koje je izmirilo članarinu prema ARABiH po modelu «A» ili član kolektivnog člana ARABiH koje je za njega izmirilo članarinu prema ARABiH po modelima «B», «C»,»D» i «E» u tekućoj kalendarskoj godini.

 

RAK, je skraćenica za Regulatornu Agenciju za Komunikacije BiH.

 

Organizator ispita, je: a) ARABiH ; b) Kolektivni član ARABiH

 

1. Uvodne odredbe

 

1.1 Praćenje i provođenje procedure formiranja komisije, korespondencije i izmjene dokumentacije sa RAK, ARABiH provodi preko svoje Kancelarije isključivo u svoje i/ili ime svog Kolektivnog člana.

 

1.2 Ispitima u organizaciji Kolektivnih članova ARABiH mogu pristupiti isključivo Članovi ARABiH, koji su državljani BiH, bez obaveze plaćanja naknade.

 

1.3 Ispitima u organizaciji ARABiH mogu pristupiti:

a) Članovi ARABiH koji su državljani BiH

b) Ne-Članovi ARABiH koji su državljani BiH

c) stranci sa dozvolom boravka u BiH dužom od 90 dana

 

Članovi ARABiH (a) ispitu pristupaju bez obaveze plaćanja naknade, dok ostali (b,c) plaćaju pristojbu

prema pravilniku ARABiH o naknadama i uslugama.

 

2. Ispitna komisija

 

2.1 Ispitnu komisiju čine Predsjednik i dva člana.

 

2.2 Za ispravnost rada ispitne komisije odgovoran je Predsjednik komisije.

 

2.3 U ispitnu komisiju mogu biti predlagani isključivo pojedinci članovi ARABiH iz redova operatora CEPT-1 (A) klase.

 

2.4 RAK vrši akreditaciju komisije i obavještava ARABiH o svojoj odluci. Komisija se smatra akreditiranom na temelju odluke RAK ili u slučaju da u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva za akreditaciju RAK ne ospori sastav komisije.

 

3. Ispitna pitanja i upute

 

3.1 Nakon akreditacije RAK će ispitna pitanja i upute o toku ispita dostavliti Predsjedniku komisije preko Kancelarije ARABiH ili sama ARABiH u dogovoru i uz dozvolu RAK.

 

4. Aplikacioni list

 

4.1 Zahtjev za formiranje komisije i provjeru ispita za zvanje radioamaterskog operatora dostavlja se Kancelariji ARABiH putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem pošte na adresu ARABiH; P.O.Box 61; 71000 Sarajevo, isključivo na obrascu ARA_IK-1, koji se nalazi u prilogu.

Preporučujemo da se, iz razloga efikasnije obrade, popunjavanje obrasca ARA_IK-1 vrši direktno u MS Word formi koji je moguće podići sa naše internet stranice www.arabih.net.

 

NAPOMENA: Obrazac ARA_IK-1 i ARA_Upustvo_Zahtjev_za_polaganje_ispita u pdf dormatu.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22