KONKURS ZA ORGANIZATORA “ŠARG-a 2013 ARA u BIH”

 

 Na prijedlog komisije za ARG pri ARA u BIH, Upravni odbor ARA u BIH je elektronskim putem donio odluku o raspisivanju ovog konkursa.

 

KAKANJ OPEN 2013 ARG takmičenje

Radio klub „Kakanj“
E 73 EKK

Takmičenje u Amaterskoj
radiogoniometriji na
3,5 MHz

„KAKANJ OPEN“ 2013.“
KAKANJ, 09.juni/lipanj 2013. godine
 

ARG takmičenje "GORAŽDE OPEN 2013"

Radio klub „DRINA“ Goržde E71EEE
„GORAŽDE OPEN 2013“

Program manifestacije

Organizator: Radio klub „DRINA“ Goražde E71EEE
Mjesto okupljanja: Vitkovići
Datum održavanja: 11.05.2013. subota

E77CFG učestvovao na 8 BARDF u Bugarskoj.

Dana 23.05.2013. god. doputovali smo u Bugarsku na takmičenje.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22