Popis radioamatera kojima su pristigle QSL karte koji nisu članovi QSL biroa.
Preuzmi popis

QSL karte se mogu preuzeti u kancelariji ARAuBIH uz predhodnu uplatu od 10 KM na Ž.R. Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini. Uplata važi za QSL biro za 2019. godinu.

Određene statistike pokazuju da se trenutno radioamaterizmom bavi oko 6 miliona ljudi širom svijeta, dok u Bosni i Hercegovini ima 4.000 licenciranih radioamatera,

Želimo istaknuti i to da je Bosna i Hercegovina od 1992. godine članica Međunarodne unije za telekomunikacije, koja je agencija Ujedinjenih naroda posvećena informatičko-komunikacijskim tehnologijama (ICT).

Puno uspješno ostvarenih i dalekih veza vam želimo! 73

Regulatorna agencija za komunikacije je pokrenula Javne konsultacije na nacrt Pravila xx/2018 o radio-amaterizmu u BiH. Javne konsultacije traju do 17.2.2019. godine, a tekst nacrta Pravila o radio-amaterizmu možete preuzeti na linku.

Poštovani članovi ARAuBiH, 

Na osnovu Statuta ARAuBiH, član 21., a na zahtjev Upravnog odbora, pozivamo vas na sjednicu Skupštine ARAuBiH.

Skupština će se održati dana 22.9.2018. godine u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb, sa početkom u 11 časova.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Senaid Pleh - E73PS

 

Dokumenti:

 

logo

Ovogodišnji drugi Kidsday održat će se u subotu 15. lipnja.

Ovaj događaj je posebno stvoren za promociju Amaterskog hobija mladima.

Ovo je trenutak u kojem možete podijeliti svoj amaterski radio hobi sa svojom obitelji, unucima, prijateljima, izviđačima ili čak široj javnosti.

Ovaj dan može biti prvi put da mladi iskuse pravu radio vezu, nadamo se da će se zainteresovati i da postanu ovlašteni radioamateri.

Možete koristiti ovu predloženu razmjenu: Ime, dob, mjesto i omiljena boja. Ako se operater promijeni, ponovno radite istu stanicu. Da biste privukli pozornost, nazovite "CQ Kids Day".

Predložene frekvencije IARU R1:

10 metara: 28.350 do 28.400 MHz

15 metara: 21,360 do 21,400 MHz

20 metara: 14.270 do 14.300 MHz

40 metara: 7.080 do 7.120 MHz

80 metara: 3.650 do 3.750 MHz

Ostale predložene frekvencije ARRL-a:

12 metara: 24,960 do 24,980 MHz

17 metara: 18,140 do 18,145 MHz

40 metara: 7,270 do 7,290 MHz

80 metara: 3,740 do 3,940 MHz

Broj: IZ-023/19
Sarajevo, 02.04.2019. godine

Članovi ARAuBiH

Predmet: Poziv na izbornu Skupštinu ARAuBiH

U skladu sa Članom 21. Statuta ARAuBiH, sazivam izbornu Skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem sljedeći

Dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1.1. Izbor Radnog predsjedništva (Predsjednik Skupštine i dva člana),
  1.2. Izbor verifikacione komisije (tri člana),
  1.3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  1.4. Izbor izborne komisije

 2. Izvještaj Verifikacione komisije

 3. Prijedlog Izvještaja o radu Asocijacije radioamatera u BiH:
  3.1. Izvještaj o radu ARAuBIH za 2018. godinu
  3.2. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu
  3.3. Izvještaj Upravnog odbora ARAuBiH
  3.4. Izvještaj Nadzornog adbora ARAuBiH
  3.5. Rasprava o izvještaju za 2018. godinu
  3.6. Donošenje Odluke o izvještaju za 2018. godinu

 4. Izbor Predsjednika ARAuBiH, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Sekretara Udruženja,

 5. Razno

Sjednica Skupštine će se održati u Sarajevu dana 27.04.2019. godine (subota) sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb.

Sjednici sa pravom glasa mogu prisustvovati svi članovi ARAuBiH koji su uplatili članarinu do 31.03.2019. godine.

Verifikaciju će izvršiti radio klubovi svojom ovjerom odnosno ARAuBiH na dan održavanja Skupštine. Verifikacione listiće, zastupnici će dobiti uz materijal za poziv na Skupštinu.

Svi materijali se šalju elektronskim putem ( e-mail).


Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Senaid Pleh, E73PS s.r.

Informaciju sa pojašnjenjem načina rada dolaznog i odlaznog QSL biroa možete pročitati ovdje.

Konkurs za menadžere ARAuBiH možete preuzeti ovdje.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22