cestitka araubih web

Nakon šest dana on-line zasjedanja završena je IARU REGION 1 konferencija koja je, tokom sedmice,  sadržavala niz diskusija predloženih od strane članica udruženja, Izvršnog komiteta te drugih zainteresovanih strana. To je rezultiralo sa nekih 50 preporuka na Završnom plenarnom sastanku i to iz oblasti finansija, HF-a, VHF-a, EMC-a, omladine te problema koji se tiču uprave IARU 1 regiona.

Na Završnom plenumu, koji je otvorio predsjednik Regiona 1 Don Beattie, G3BJ, uz prisustvo oko 120 delegata a na kojem su glasali predstavnici nacionalnih delegacija, razmotrene su i usvojene preporuke koje će rezultirati aktivnostima i promjenama pravila u IARU Regionu 1.

Na Završnom plenarnom sastanku također su dogovorena i određena imenovanja na pozicije sa kojih su se povukli neke kolege. Novoimenovani su:
Chair, IARU Region 1 VHF Committee: Dick Harms, PA2DW

Predsjednik, IARU Region 1 EMC Committee: Dr Wolf Mahr, OE1MHZ

Predsjednik, IARU Spectrum and Regulatory Liaison Committee: Barry Lewis, G4SJH

Predsjednik, IARU Region 1 Youth Working Group: Philipp Springer, DK6SP

IARU Region 1 Monitoring System Coordinator: Gaspar Miró, EA6AMM.

Inače, tokom svih ovih šest dana, predstavnik delegat ARAuBiH na ovo konferenciji bio je Darko Rusman, E70A, koji je aktivno učestvovao u njenom radu. S obzirom na broj donešenih preporuka i dokumenata, koje su i veoma značajne, preporučujemo da pročitate dokumente u prilogu u kojima su one navedene.
Očekujemo i izvještaje pojedinih komiteta koji su zasjedali tokom konferencije kada ćemo te dokumente i preporuke detaljnije prezentovati putem našeg portala.

Zapisnik (PDF)

Preporuke (PDF)

Broj: : I-54/20
Dne: 14.08.2020. god.

Z A P I S N I K sa TREĆE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)

Na osnovu ukazane potrebe, dana 14.08.20. god., održana je on-line 2. sjednica Upravnog odbora
Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

Na on-line zasjedanju sjednice u
čće su uzeli su slijedeći članovi UO:

1. Svetozar – Saša Lisul
2. Enes Sari
ć
3. Ševal Salkić
4. Behad Hasić
5. Željko Kovačević

Odsutni su
članovi UO: Almir Gadžo i Mensur Šakić

Pored navedenih , u radu on-line sjednice su u
čestvovali sekretar Asocijacije Senaid Pleh, Arman Destanović,
Alen Ruvi
ć i Emin Šehić, bez prava glasa pri odlučivanju.

Obzirom da je on-line sjednici u
čestvovalo više od 50% članova, Upravni odbor je mogao punopravno da
odlu
čuje.

Za on-line sjednicu predložen je sljede
ći

DNEVNI RED:

1.
Donošenje Prijedloga Programa i plana rada Asocijacije za 2020./2021. god.
Tok rada na sjednici:

AD 1.

Izvještajna Skupština ARA u BiH sazvana je za 23.08.2020. god. i jedna od ta
čaka Dnevnog reda je usvajanje
Programa i plana Asocijacije za perod 2020./2021. Nacrt ovog dokumenta je je poslan uvid svim
članovima UO
a u kreiranju su u
čestvovali i svi menadžeri za pojedine oblasti rada.
Na ovoj on-line Sjednici, nakon manjih sugestija i primjedbi, sa 5/pet/ glasova ZA, skladu sa
članom 24 i 25
Statuta, donesena je

ODLUKA

Donosi se Prijedlog Programa i rada ARA u BiH za 2020./2021. god. i isti se upu
ćuje Skupštini na
razmatranje i usvajanje.

Izvršilac: Senaid Pleh

Zapisnik sačinio:

Sekretar ARAuBiH
Senaid Pleh, E73PS
Predsjednik UO Asocijacije:

Svetozar – Saša Lisul

Zapisnik u PDF formatu

Bobovac

ZAPISNIK SA IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ARA U BiH (Doboj Jug, 23.08.2020. god.) možete u PDF formatu preuzeti ovdje

Z A P I S N I K sa DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)


Na osnovu ukazane potrebe, u periodu od 07.- 09.08.20. god., sa prekidima, održana je on-line 2. sjednica
Upravnog odbora Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22