ARA u BiH  je otvorila novi  račun za redovno poslovanje kod PRIVREDNE BANKE  SARAJEVO , čime su se stekli uslovi za nastavak našeg normalnog poslovanja. Bilo je puno Vaših upita,  posebno kada je u pitanju plaćanje članarine, pa niže navodimo instrukcije:

Uplate iz BiH:  101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva (IBAN):  BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22

Napominjemo da se članarina plaća shodno ranije donesenoj  Odluci Skupštine ARA u BiH, br. IZ 016/18 od 17.02.2018. god.  Rok za plaćanje članarine, utvrđen tom Odlukom,  je bio 31.03. ali iz razumljivih razloga isti se nije mogao ispoštovati, zbog čega očekujemo Vaše uplate najkasnije do 31.05. 2020. god. Molimo  Radio klubove da spiskove uplaćenih članarina za svoje članove i klub dostavljaju , u formi i sa  podacima,  kako su to do sada radili.

Još jedna obavijest o otkazivanju događaja dolazi iz DARC-a, njemačkog udruženja radioamatera a za koju smo sigurni da će ražalostiti mnoge.


Naime, s obzirom na trenutnu pandemiju COVID-19 Njemačka je donijela uredbu kojom se ne dozvoljavaju nikakva veća okupljanja, odnosno organizacije događaja do kraja avgusta 2020.

S tim u vezi iz DARC-a obavještavaju da je ovogodišnji HAM RADIO 2020 i oficijelno otkazan.

Oni poručuju da se nadaju viđenju sa gostima na HAM RADIO 2021 koji je predviđen da se održi od 25. do 27. juna 2021. godine.


__________________________________________________________________________
Dear all,

As you may have already heard in the news today, due to the COVID-19 pandemic Germany does not allow any large meetings or events to take place until end of August 2020.

I regret to inform you that hence HAM RADIO 2020 has been officially cancelled (see attachment).

We hope to see you again at HAM RADIO 2021 which is scheduled for June 25 to 27, 2021.

Please stay safe and healthy!

73,

Thomas DF2OO

DARC International Affairs Team

e7stayhomeweb

 

Cijeneći cjelokupnu svjetsku situaciju vezanu za pandemiju korona virusa COVID-19, tri radioamaterska saveza u BiH, ZRHB, ARAuBiH i SRRS su pokrenula zajedničku inicijativu za pridruživanjem u promovisanju globalne borbe protiv korona virusa COVID-19. S tim u vezi, kod RAK BiH je obezbijeđen specijalni znak E7STAYHOME pod kojim će svi radioamateri, koji budu zainteresovani, moći raditi u periodu do 1.6.2020. god.

Pod ovim specijalnim znakom moći će raditi svi radioamateri i klubovi u BiH koji imaju važeću licencu. Radioamater ili klub ne mora biti član Saveza.

Prijava treba da sadrži:

- ime i prezime, odnosno naziv radio kluba,

- radioamaterski znak,

- e-mail,

- telefon broj,

- mod ili modove sa kojima se želi raditi,

- frekventne opsege na kojim se želi raditi

Prijave slati putem e-maila na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ( Haso, E79AA  koji će  koordinirati  akciju ). Preporučujemo da Radio klubovi objedine zahtjeve svojih članova.

Nakon napravljenog rasporeda rada, isti će se dostaviti do onih koji su se prijavili.

Logovi se šalju u adif formatu na gore navedeni e-mail. Poželjno je da radio klubovi logove svojih članova objedine i pošalju koordinatoru.

Očekujemo vaše prijave!

Ostani kući, ne lovi virus, lovi E7STAYHOME!

FB IMG 1585307026402

 

Radio mreža za opasnost ZDK" Emcomm stanica JN84XF, Radio klub Zenica E71EZC će u  ponedjeljak, 30.03.2020.g. organizovati provjeru veze na KT Emcomm kanalu za E7 - 3.612 lsb, za voice i usb za digitalne modove.

Na kratkom talasu provjera će početi u 20:15 a na ultra-kratkom talasu u 21:00 na 145.500 FM modulacijom i 144.300 usb voice.

Pozivamo sve radio amatere u E7 i izvan E7 da se odazovu skedu i testiraju svoju opremu. Naša upravna stanica Smetovi zbog lokacije i opreme je trenutno najreferentnija tačka za testiranje prijema i predaje u E7 i za cijeli region kako za HF tako i VHF.

Svi su dobro došli!

Pozivni znakovi će biti E71EZC i E71BAB.

18april

sretanuskrsweb

Sretan Uskrs želi Vam Asocijacija radioamatera u BiH.

 

Poštovane kolege radioamateri,

Iz IARU-a smo dobili obavijest da, zbog pandemije COVID-19 i vanrednog stanja u ovim državama, privrremeno prestaju sa radom QSL biroi u Portugalu, Italiji i Španiji. Osoblje asocijacija ovih država će nastaviti sa radom i biti dostupno putem e-maila ali QSL biroi neće raditi do daljnjeg.


Sve asocijacije su zamoljene da ne šalju pakete sa QSL kartama u ove države a zbog ove odluke moguć je povrat prethodno poslanih paketa.


ARA u BiH suosjeća sa kolegama iz Portugala, Italije i Španije kao i sa svim kolegama iz cijelog svijeta zahvaćenih pandemijom, pratimo stanje na terenu i trudićemo se da ukoliko i kada god pbede potrebno damo svoju punu podršku.


O svim eventualnim promjenama vezano za novonastalu situaciju blagovremeno ćemo vas izvijestiti.

ARAu BiH

Poštovani i dragi radioamateri!

Znamo za Vaše nestrpljenje i pojedinačno negodovanje  zbog izostanka informacija vezanih rad naše Asocijacije,  prvenstveno o promjenama u organima upravljanja. Molimo Vas da shvatite da smo od dana održavanja Skupštine ARA u BiH (22.12.2019. god.) do danas  bili prisiljeni na izostanak normalne  aktivnosti u radu Asocijacije a razloga za ovo je bilo više, od sporosti nadležne administracije do  zastoja uzrokovanih neshvaćanjem, uslovljavanjem i odugovlačenjem onih od kojim smo očekivali koliku-toliku podšku. Bilo kakve pravosnažne odluke, zaključke ili stavove nismo ni mogli, kao Upravni odbor, donositi ili zauzimati. Razlog je jednostavan, predhodnom rukovodstvu je mandat istekao a novom mandat nije verifikovan u Ministarstvu pravde BiH.  Prosto rečeno, 'ruke su nam bile zavezane'. 

Primjetili ste da u tom periodu, na ARA WEB stranici a i FB profilima, nije bilo nametanja otvorenih pitanja, problema kao ni diskusija, niti reagovanja na dobronamjerne, posebno neumjesne postove i komentare.  Smatrali smo da bi rasprava, bilo kakve prirode, imala negativan efekat na odnose izmedju radioamatera, a to niko od nas ne želi.  Naime, svi želimo samo jedno a to je pošten, transparentan, javan rad Asocijacije koja će nas okupljati i opsluživati, kako  bi nam bavljenje ovim našim lijepim hobijem predstavljalo zadovoljstvo bez opterećenja, sve u skladu  sa našim ham-spiritom.

Konačno, zvanično objavljujemo izabrane organe upravljanja u ARA u BiH:

Predsjednik Skupštine:
AGIĆ ALMIR,  E71AP, Jelah

Upravni odbor (UO):
LISUL SVETOZAR - SAŠA, E74SL , Doboj Jug - Predsjednik Asocijacije i Predsjednik UO
ŠAKIĆ MENSUR, E74MG, Sarajevo – član UO
ŠARIĆ ENES, E72ES, Zenica – član UO
GADŽO ALMIR, E71AGA, Tuzla – član UO
KOVAČEVIĆ ŽELJKO, E72KZ, Sarajevo – član UO
SALKIĆ ŠEVAL, E72DD, Cazin – član UO
HASIĆ BEHAD, E77FA, Stjepan Polje – član UO

Sekretar
PLEH SENAID, E73PS, Goražde

Nadzorni odbor (NO)
1. OMERČIĆ ZLATAN, E72OZ, Tuzla – Predsjednik NO
2. HALIČEVIĆ REŠID, E73QI, Stjepan Polje – član NO
3. ŠABOVIĆ ENVER, E74E ( DJ0AH) ,  Visoko ( Pfronten) – član NO

Od momenta izbora na Skupštini nije se gubilo vrijeme, gore imenovani su veoma aktivno radili, jer je bilo puno obaveza vezanih za postepeno preuzimanje poslova organa upravljanja u ARA BiH. Ostvareni su i potrebni kontakti sa IARU R1, RAK, SRRS, ZRHB i dr. a kao najvažnije pripremljen je Nacrt novog Statuta ARA u BiH, koji će veoma brzo ići u javnu raspravu, zajedno sa pratećim Pravilnicima i Poslovnicima.

Sada, kada UO može punopravno odlučivati, očekuju nas obaveze donošenja  akata kojima će  (re)imenovati odredjene komisije, timovi, radne grupe, menadžeri i dr. Isto tako, pripremiti ćemo se i stvoriti uslove za eventualno slanje ekipa na YOTA kampove, Konferenciju IARU R3 koja bi se trebala održati u oktobru 2020.god. u Novom Sadu i dr.  Jasno je da će se i održavanje naše redovne sjednice  Izvještajne Skupštine , koja je već trebala biti zakazana, iz razumljivih razloga prolongirati  ali to ne znači da ne moramo biti spremni već sada, kako bi je održali čim se za to steknu uslovi. Poseban naglasak je već dat na pripreme u slučaju potrebe da se angažujemo u borbi za prevazilaženje krize, koja okupirala našu zemlji u šire.  Naravno, očekuje nas ažuriranje članstva i plaćanja članarine.

Znači, cilj je da u narednom periodu, kada zbog pandemije corona-virusa nećemo imati takmičarska, klupska i druga okupljanja, pažnju usmjerimo na administrativne djelatnosti i tehničko-pripremne aktivnosti kako bi, sa prolaskom krize i dolaskom vremena bez ograničenja kretanja i druženja, bili spremni za izvršenje svojih planova vezanih za  radoamatersku službu.

Poštovani naši sadašnji i budući članovi!
 
Upravni odbor je u potpunosti svjestan činjenice da svi skupa moramo učiniti veliki napor u konsolidaciji naših redova. Ovo je naš  'sveti' hobi, a kad kažemo hobi onda samo jedna premisa njega odredjuje: radioamaterizam je ljubav a ne biznis i interes. Isto tako, dozvolimo svi skupa sebi da se, sa aspekta znanja,  ne dijelimo na loše i dobre i najbolje radioamatere.  U našem hobiju, shodno svojim mogućnostima, netko ulaže više a netko manje ali trebamo  poštovati i pomagati  one koji iz razumljivih i opravdanih razloga daju manji doprinos, a u radioamaterizmu su  jer ga vole.  Svaki dobronamjeri član nam je dobrodošao.  Sa ovakvim pristupom, postaćemo medjusobno tolerantniji a time jači i kompaktniji.

Svi mi skupa, koje ste Vi izabrali, nismo 'iznad' Vas, želimo da shvatite da smo obični članovi kao i Vi ali smo pristali da se malo više angažujemo i očuvamo ono što je naše zajedničko. A to nećemo uspjeti ako se otuđimo jedni od drugih. Bez ovog zajedništva, svoju misiju nećemo moći ispuniti a kamoli unaprijediti.  
Članovi Upravnog odbora će biti u stalnim medjusobnim kontaktima a sjednice će se za sada održavati on-line. Isto tako, bićemo dostupni i odgovorati ćemo na sve Vaše  telefonske pozive i poruke odnosno e-mail poštu. Kontakt telefoni i e-mail adrese biti će objavljene na našoj WEB stranici.

I na kraju, važnije od svega gore napisanog je naše zdravlje, koje trebamo očuvati zbog sebe i svojih najmilijih. Budimo duboko svjesni obaveze poštovanja svih mjera i  postupanja kojim ćemo doprinijeti prevazlaženju krize uzrokovane corona virusom. Imamo sreću što nam naš radioamaterski hobi -  rad na radio stanici, pravljenje i testiranje antena, rad na popravci naše opreme i sl.  omogućava da bezbolnije provedemo vrijeme zabrane kretanja, samoizolacije i slično. Čuvajte zato sebe i svoju obitelj, time čuvate i sve oko Vas.

Dne: 25.03.2020. 

UPRAVNI ODBOR 

Predsjednik Asocijacije ARA u BiH
Lisul Svetozar – Saša, E74SL

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22