26.-28. 02. 2021. održan je prvi Internacionalni Seminar-Webinar iz oblasti RMZO(EMCOM) nazvan EMCOM WORKSHOP 2021 SMETOVI. Seminar je bio pod okriljem ARAuBiH RMZO a u organizaciji Radio kluba Zenica i Radio kluba Kakanj na Smetovima.

EMCOM WORKSHOP 2021 SMETOVI je realizovan po planu i programu.

26.02. su pripremljeni objekti i MTS za održavanje seminara. Postavljena je oprema za prezentacije, pripremljena administracija za web, kao i oprema i antene za prezentaciju Winlink i Vara.

27.02. seminar je počeo sa uvodnim izlaganjem i prvom prezentacijom priručnika za emcom IARU HF procedure rada (predavač: Alen Ruvić ARAuBiH RMZO manager). Prezentirana je dosadašnja aktivnost i vježbe RMZO ARAuBiH.

Svi najavljeni predavači su održali svoja predavanja, a to su:

Ognjen Vukić RMZO Prijedor SRRS, Jan Vesel SRVKS Zagreb, Tilen Cestnik  ARON Ljubljana, Željko Kovačević ARAuBiH Sarajevo, Suad Čobo Radio klub Kakanj.

Održana je Radionica Winlink VARA HF FM emcom protokol sa praktičnom primjenom i demonstracijom u prostorijama PPS-a Radio kluba Zenica na Smetovima.

Treći dan imali smo goste predavače Željka Kovačevića iz Sarajeva sa temom repetitorski sistemi i Suada Čobu sa temom: HAMNET.

Na seminaru/webinaru smo imali oko 70 slušatelja/gledatelja iz 7 država regiona i dijaspore.

Možemo konstatovati da je seminar pod nazivom EMCOM WORKSHOP SMETOVI 2021 uspješno realizovan.

Organizacioni tim seminara je bio u sastavu:

Alen Ruvić E71AR i Harun Drino E71HD - Organizacija (Radio klub Zenica)
Rale Čolak E73KT i
Suad Čobo E79SUA- Administrativno tehnička podrška (Radio klub Kakanj)

Seminar materijalno-tehnički pomogli:

Radio klub Zenica, Radio klub Kakanj, Savez izviđača Grada Zenica, GSS Zenica, JU OMŠ Zenica.

Kompletan seminar možete pogledati na linku:

https://youtu.be/uB-0BoxlRp0

Dana 30.XI 2020. pozivamo sve radio amatere iz E7 i Regiona na KT RMZO sked ARAuBiH.
 
Ovo je dealna prilika da provjerite svoju opremu prije zimskog perioda. 
 
Na SKED će biti pozvani i ostali članovi EMCOMM IARU R1.
 
Upravna stanica će biti Radio klub E73ESP Stjepan Polje.
 
ktrmzoprovjera
26. oktobra sa početkom u 20 sati održan je SKED Radio mreže za opasnost ARAuBiH. U skladu sa Planom i programom Asocijacije/RMZO sekcije kao i pratećim IARU preporukama izvršena je pored tehničke provjere stanja na analognom repetitorskom sistemu (glavni magistralni repetitor u E7 R3 Vlašić) i provjera generalno zainteresovanosti i opremljenosti radio-amatera u doba pandemije za aktivnost RMZO.
 
Kao što je unaprijed dogovorena praksa da svaki naredni sked preuzima druga Upravna stanica, za ovaj sked pobrinuli su se operatori iz radio kluba Pousorje Almir Agić E71AP i Emir Bajraktarević E75R i čestitamo im na odlično urađenom poslu.
 
Audio snimak prvih 80 minuta skeda možete poslušati na linku ispod:
a Log u PDF formatu je također dostupan ovdje:
 
 
Naredni RMZO SKED zakazujem po Planu i Programu rada na KT 3.612 LSB Ponedjeljak 30.11. u 20Ha Upravna stanica će biti "Radio-amaterski klub "Drina" Goražde - E71EEE ".
Važno je napomenuti da će ovaj sked biti međunarodni na koji će biti pozvane sve stanice članice IARU R1 EMCOMM
 
 
S poštovanjem
Alen Ruvić E71AR
RMZO Manager ARAuBiH
 

Zbog vanredne situacije u Indoneziji uzrokovanu iznenadnim poplavama i velikim brojem nastradalih u Jakarti dobili smo molbu da frekvenciju 7.110 MHz ostavimo slobodnu za potrebe indonezijskog Emcomm-a.
Molimo da se pridržavate ove obavijesti do daljnjeg.

RMZO SEMINAR/WEBINAR NA SMETOVIMA 27. i 28.02.2021.g.

Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini
EMCOMM / RMZO ( Radio Network for Emergency)

datum: 03.02.2021.

OBAVIJEST


Poštovani članovi Udruženja ARAuBiH!

U planu i programu rada za 2020/21. godinu je planiran seminar/radionica vezano za RMZO.
S obzirom na epidemiološku situaciju isti je prolongiran sa Novembra na Februar-Mart.

Seminar/Webinar su planirani za 27.-28. Februar na Smetovima u Domu Radio-amatera i Izviđača Zenica

Tehničku realizaciju Seminara/Webinara su pomogli: Savez izviđača Grada Zenica ,GSS Zenica, te Radio klub Zenica i Radio klub Kakanj

Cilj radionice je zajednička analiza stanja i presjek RMZO aktivnosti u posljednjih nekoliko godina a koje su vezane i za naše Udruženje. Također gosti predavači će sa nama podijeliti svoja iskustva u regionu svojih djelovanja a to su: Slovenija, protokoli EU i SRRS RMZO iz Republike Srpske.
U sklopu Seminara/Webinara će se održati i prezentacija prijevoda i adaptacije IARU HF priručnika na BHS jezike, te kraća analiza sadržaja istog. Da podsjetimo, ovo su zvanični dokumenti koji su usvojeni od strane IARU EMCOR R1.
Svi prisutni kako uživo tako i putem Webex platforme će moći saznati ukratko šta je to Winlink sa svojim protokolima „Vara“ kao najefikasnije sredstvo komunikacije u vanrednim situacijama po mišljenu EMCOMM većine koorinatora IARU.
Također u PPS-u RK Zenica na Smetovima će biti urađena i demonstracija rada Winlink-a.

Ovo živo/online okupljanje je prvenstveno namijenjeno „mlađim-neiskusnim“ operatorima koji bi trebali da budu motorna snaga RMZO sekcije Udruženja ARAuBiH u budućnosti a izrazili su izuzetnu zainteresovanost za ovu volontersku oblast koja je od pomoći lokalnoj i široj zajednici.

Očekujemo svakako da se najiskusniji operatori iz E7 prijave kao predavači uživo ili online i da prenesu svoje iskustvo i znanje na mlađe. Svi su dobro došli te očekujemo prijave za predavače.


Program:

1. Uvod
-Uvodno obraćanje organizatora sa izlaganjem plana prezentacije

2. Analiza dešavanja u zadnjih nekoliko godina
- RMZO,-uopćeno u Bosni i Hercegovini- diskusija uz prezentaciju do sada urađenih vježbi i aktivnosti posljednjih 10 godina (moderator Alen Ruvić E71AR Manager EMCOMM ARAuBiH):
-Multimedijalni Izvještaj sa Komandno štabne vježbe BOLDCHINTE 2017  u organizaciji NATO-a i MSB BiH
-Multimedijalni Izvještaj saterenske vježbe EADRCCBiH koja je održana u saradnji sa NATO i MSB BiH 2018
- Multimedijalni Izvještaj posjete i obuke članova RMZO RK Zenica u  Sloveniji IG-Ljubljana 2019. i 2020.
- Analiza vježbi RMZO ZDK 2015-2020
- Analiza aktivnosti Udruženja ARA u BiH u RMZO
- Kratak izvještaj sa sjednica IARU EMCOR R1
Napomena: izvještaji su edukativne svrhe

3. Prezentacija priručnika „ IARU HF Procedure rada i plan frekvencija“
- Prezentacija službenog priručnika uz analizu i diskusiju IARU HF priručnika (prijevod i adaptacija na BHS) za rad u vanrednim situacijama, te skripte sa planom frekvencija (moderator Alen Ruvić E71AR)

4. Winlink i Vara HF, FM, QO100
- Winlink sistem i protokoli Vara HF, Vara FM i Vara QO100 ( teoretska prezentacija i praktična upotreba ) ( prezenter Alen Ruvić E71AR )

5. Specijalni gosti, „Centralni predavači“
- gost predavač: Tilen Cestnik S56CT (manager ARON Slovenija, operator centra 112 Ljubljana i Član U.O. Sveze radioamatera Slovenije te Predsjednik RK Sevnica)(Online putem Webex)

Tema:
1. Sistem i procedure rada ARON-a i SRS u Sloveniji
2. Centar 112,Država i Radioamateri
3. ARON sa tehničkog aspekta
4. Razno uz diskusiju i pitanja gostiju

- gost predavač: Ognjen Vukić E73EP-RMZO Prijedor„E73JHI“SRRS

Tema:
1. Sistem i način rada RMZO u Republici Srpskoj
2. Iskustva iz vanrednih situacija E73JHI RMZO
3. Sredstva veze-iskustva u vanrednim situacijama
4. Razno uz diskusiju i pitanja gostiju


6. Gosti predavači iz E7 sa temama?

Prijave za predavače do 14.02.2020.- uživo ili online (navesti temu i satnicu te potrebna MTS)
Očekujemo naše najiskusnije radio amatere posebno one koji imaju iskustva i u strukturama Civilne zaštite da se prijave i podijele iskustva i znanje mlađim operatorima.


Napomena:
Zbog epidemioloških mjera broj učesnika u samom objektu je ograničen na 10 i to organizator i posada sa specijalnim gostima, dok će ostali će moći interaktivno pratiti seminar putem platforme WEBEX MEETING.
Svi zainteresovani za aktivno ili pasivno učešće na seminaru platformu mogu preuzeti na www.webex.com

Satnicu će dobiti svi prijavljeni učesnici.

Prijave za aktivno ili pasivno učešće na Seminaru obavezno poslati na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.    sa naznakom „ Prijava za RMZO Seminar „ do 20.02.2021. nakon čega će prijavljeni dobiti „invoice“ za prisustvo seminaru


Alen Ruvić, E71AR – RMZO MANAGER ARAuBiH

RMZO Radio kluba Zenica / ARAuBiH u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji na vježbi sa Gorskom službom spašavanja Zenica i Samostalnom jedinicom zaštite i spašavanja grada Zenica.

Ovakva provjera se provodi obavezno jednom godišnje i pokazatelj je spremnosti svakog člana u upotrebi osnovnih i naprednih tehnika spašavanja. Ovo je prilika da se provjeri spremnost članova Stanice za stvarne situacije.

Preventiva, kojoj se posvećuje velika pažnja, razlog je manjeg broja nesreća s težim posljedicama.

Vježbu je pratio i Adnan Bajraktarević, instruktor FGSS-a, a svoju ulogu u kordinaciji radio komunikacija između službi GSS i ostalih službi kao što je Hitna pomoć su imali i Radio-klub “Zenica” i Radio mreža za opasnost.

Operatori koji su učestvovali su:

Almin Omerdić-E74AO (veza u sanitetskom vozilu sa timom na terenu)

Damir Muranović-E71SDM (humani repetitor veza tim za spašavanje sa Gradskim službama u Gradu Zenica- plato Doma radio-amatera)

Alem Raković-E70RA i Alen Ruvić-E71AR ( veza tima za spašavanje sa vozilom saniteta preko E74AO i sa drugim službama u Gradu preko E74AO

Šema u prilogu:

 

S poštovanjem
Alen Ruvić E71AR
ARAuBiH RMZO Manager
 
1
2
3
5
6
8
9
123
122723056 10221479798077863 5824087256135921256 o
122871431 3513244245388707 3742173685687606248 o
123026506 3513243962055402 8814572999526714139 o
 
Obavještavamo sve radioamatere da će se u ponedjeljak, 26.10.2020.g. u 20 sati na magistralnom repetitoru R3 - Vlašić održati RMZO EMCOMM sked.

Upravna stanica ovog skeda biće E75RKP, Radio klub "Pousorje".

Pozivamo sve kolege iz E7, kao i iz susjednih zemalja, da se jave. To je dobra prilika za provjeru vaše lične ili klupske VHF opreme kao i rada magistralnog repetitora R3 Vlašić.
 
sked

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22