ARDF

KONKURS Za Domaćina-Organizatora Šampionata ARA u BiH u Radio-Goniometriji (ŠARG) 2024

Na osnovu zaključaka sa sjednice UO ARA u BiH broj: I-065/24 od: 07.04.2024. godine ARAuBiH raspisuje:

KONKURS

Za za domaćina-organizatora Šampionata ARA u BiH u radio-goniometriji (ŠARG) 2024. godine, koji bi se održao u terminu: 26.- 28.07.2024. godine. Za učestvovanje na Konkursu, kandidati su dužni da, najkasnije do: 30.04.2024. godine dostave kancelariji ARA u BiH sljedeće:

  • Naziv kandidata, adresa, kontakt osoba i telefon,
  • Način finansiranja Prvenstva (sredstva domaćina, donacije, potreba sufinansiranja od strane ARAuBiH, eventualne kotizacije-startnine za takmičare i sl.),
  • Materijalno-tehničko obezbjeđenje Šampionata (koja sredstva domaćin posjeduje ili posuđuje samostalno, a koja sredstva potražuje od ARA u BiH),
  • Ljudski resursi (kojim ljudstvom raspolažu, a koje im nedostaje, po specijalnostima),
  • Karte terena za takmičenje u razmjeri 1:25000 ili bolje (u boji),
  • Kratak opis terena (ažurnost karte, pošumljenost, pokrivenost komunikacijama, naseljenost, smetnje za goniometrisanje i eventualne opasnosti po bezbjednost takmičara),
  • Smještajni kapaciteti, način ishrane učesnika i cijene,
  • Sigurnosno i medicinsko obezbjeđenje Šampionata (saradnja sa organima sigurnosti, potrebne dozvole, eventualno zatvaranje putnih komunikacija za saobračaj, ili određena upozorenja i kontrole učesnika u saobračaju, obezbjeđenje medicinara, sredstava prve pomoći, kola prve pomoći….)
  • ARAuBiH će domaćinu-organizatoru obezbjediti: pehare, medalje, diplome, predajnike kao i SportIdent za navedeni Šampionat.

UO ARA u BiH će izvšiti izbor domaćina-organizatora najkasnije do 31.05.2025. godine i blagovremeno obavijestiti sve učesnike Konkursa.

Prijave slati na mail: kancelarija@arabih.ba

ARG menadžer
Enes Šarić E72ES

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button