ARABIH Zapisnici i Odluke

ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA 2024. GODINU

Na osnovu člana 23 Statuta Udruženja ‘Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini’, Skupština ovog Udruženja, na zasjedanju održanom dana 17.12. 2023. god. u Visokom, donijela je ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA 2024. GODINE

I
Visine godišnje članarine, razvrstane po kategorijama članstva, iznosi:
• Radio klubovi i ostala pravna lica registrovana u BiH na
bilo kome nivou i fizička lica strani državljani 40,00 KM
• Fizička lica koja su članovi putem Radio klubova udruženih u
Asocijaciju kao i fizička lica koja svoje članstvo uspostavljaju
direktno na nivou Asocijacije 20,00 KM
II
Počasni i doživotni članovi Asocijacije su oslobođeni obaveze plaćanja članarine.
III
Rok za plaćanje godišnje članarine je 30. april tekuće godine i ista se plaća odjednom, u
punom iznosu.
Članarina se obavezno uplaćuje na bankovni račun Asocijacije.
Za članove koji su u Asocijaciju učlanjeni putem Radio klubova članarina se plaća putem
bankovnog računa tog kluba.
IV
Neplaćena članarina u tekućoj godini povlači gubitak prava glasanja na skupštinskim
sjednicama kao i sjednicama organa upravljanja Asocijacije, na pravo da se bude biran u
komisije, timove i dr.
V
Članstvo u Asocijaciji i uredno plaćanje članarine podrazumijeva da svi imaoci operatorskih
klasa imaju pravo na besplatno korištenje usluga dolaznog QSL biroa za svoj pozivni znak,
dok pravo i na besplatnu uslugu odlaznog QSL biroa imaju Radio klubovi, samo za jedan
klupski pozivni znak, u količni do 1 kg QSL karata u tekućoj godini.
VI
Ova Odluka primjenjivati će se od 01.01.2024. god. i važi do njenog opoziva od strane
nadležnog organa Asocijacije.
VII
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage do sada primjenjivana Odluka o visini
članarine br. I-072-9/21 od 05.12.2021.god.

Predsjednik Skupštine
Adnan Hajdarhodžić s.r.

Related Articles

Back to top button