IstaknutoRadio klubovi

Održan Radioamaterski kvalifikacioni ispit ARA u BiH u Kaknju

Kolektivna obuka i polaganje za radioamaterske operatore u organizaciji Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini i Odbora mladih ARA u BiH, u saradnji sa Radio klubom “Kakanj” E73EKK, uspješno je završena održavanjem Radioamaterskog kvalifikacionog ispita 30.07.2023. u prostorijama Radio kluba “Kakanj”. Ispitu su prethodila dva mjeseca obuke, u skladu sa Obaveznim dijelom ispitnog programa koji propisuje Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. 

Odgovorna osoba za održavanje ispita je bio Suad Čobo – E75UA, menadžer za mlade ARA u BiH, a ispitnu komisiju su činili: Svetozar – Saša Lisul – E74S (Radio klub “Pousorje”),  Mensur Šakić – E74MG (Radio klub “ETF” Sarajevo) i Amar Džuho – E70AW (Radio klub “Novo Sarajevo” Sarajevo).

Inovacija koja je primjenjena na ovom ispitu, u odnosu na ostale ispite u Bosni i Hercegovini, jeste da su primjenjene najsavremenije metode ispitivanja. Naime, čitav proces održavanja ispita, od izrade, pregleda i saopštavanja rezultata, u potpunosti je digitalizovan, istovremeno prateći svu zakonsku regulativu propisanu od strane RAK-a BiH. To je omogućilo istovremeno polaganje ispita od strane većeg broja kandidata. Ispit se odvijao u dvije grupe: UP, odnosno polaganje uživo u Kaknju za kandidate iz okoline Kaknja i Sarajeva, te OL, odnosno polaganje online za kandidate iz ostalih mjesta širom Bosne i Hercegovine. 

Za ovaj ispit je bilo prijavljeno 23 kandidata, od čega je na ispit izašlo njih 16. 15 kandidata je polagalo za klasu NOVICE, dok je jedan kandidat polagao za klasu CEPT. 

Nakon ispita, svi članovi će pristupiti članstvu u ARA u BiH, a za kandidate koji su položili će biti pokrenuta procedura izdavanja Dozvola za korištenje radioamaterskog pozivnog znaka kod RAK-a BiH. 

Ova Kolektivna obuka i polaganje je bila inicijativa Odbora mladih ARA u BiH, s ciljem da se privuku novi radioamateri, prije svega mladi, i to posebno u onim mjestima gdje nema aktivnog radio kluba. Stoga je prije obuke pokrenuta kampanja putem društvenih mreža pod nazivom “Nešto bolje od društvene mreže? Sigurno može”. Smatramo da je kampanja ispunila ovaj cilj, a u narednim godinama planiramo unaprijediti ovaj projekat kako bi privukli veći broj zainteresovanih budućih radioamatera.

Suad Čobo – E75UA, menadžer za mlade ARA u BiH, odgovorna osoba za održavanje ispita

Related Articles

Back to top button