ARDF

Poziv na 13. JAUK “ZENICA 2017”

U nedjelju 24. septembra 2017. godine, održat će se 13. JESENJI ARG UKT KUP „ZENICA 2017“. Takmičenje će se, kao i do sada, održati na lokalitetu Smetova oko 10 km od Zenice, na n/v od 800 do 1000 m.

Kategorije: W14, W16, W19, W21, W35, W50, M14, M16, M19, M21, M40, M50, M60 i M70.

Teren: Srednje težak, djelimično pošumljen.

Karta: IOF 1:15000, A4, u boji, nije vodootporna.

Snaga predajnika: 0,9 W.

Frekvencije predajnika: lisice 144,500 MHz, far 144,850 MHz.

Antene: Kružni dijagram zračenja, polarizacija horizontalna.

Registratori: SportIdent, rezerva bušači.

NAPOMENA: Svi takmičari učestvuju na vlastitu odgovornost!

Nagrade za pojedince:  Medalje za tri prvoplasirana u kategoriji i diplome za sve učesnike.

Nagrade za klubove: Pehari za prvo, drugo i treće mjesto (u slučaju istog rezultata bolje plasiran je klub sa manje takmičara, a ako je broj takmičara isti, bolje plasiran je klub sa više osvojenih prvih mjesta, zatim drugih  …) i  diplome za sve klubove učesnike. Plasman klubova se pravi prema osvojenim medaljama. Zlatna medalja donosi 5 bodova, srebrena medalja 3 boda i bronzana medalja 2 boda. (Ako u nekoj kategoriji ne nastupi 3 ili više takmičara, medalje te kategorije ne ulaze u klupski plasman).

 

PROGRAM TAKMIČENJA:

Nedjelja 24.09.2017.godine

  • do 09.00 dolazak takmičara na Smetove (arbitri do 08,00),
  • 10,00 START prve grupe,
  • 13,00 – 15.00 ručak (obezbjeđuje organizator za blagovremeno prijavljene),
  • 16,00 proglašenje rezultata i podjela nagrada.

 

Prijave do subote 23.09.2017.g. u 10,00 sati na e-mail: [email protected] u txt formatu, a kao u sljedećim primjerima:

Ime,Prezime,startni broj,KLUB,Kategorija,SI,

Hašim,Zubak,,BLUK,W50,123456,                                      primjer ako takmičar prijavljuje svoj SI čip

Zora,Bajrami,,MOST,M14,,                                                      primjer kada takmičar nema svoj SI čip

(Bez tabela, bez rednog broja, bez razmaka, podatke odvajati samo zarezom, a gdje nema podatak tu idu 2 zareza, ukupno mora biti 6 zareza. Kratica kluba je ograničena na 4 znaka)

Naknadne prijave neće biti priznate! Arbitre i goste dodajte na kraju liste.

NAPOMENA: Svaki klub može delegirati do tri arbitra.

 

Moguće je noćenje u prostorijama doma na Smetovima u subotu i nedjelju. Cijena noćenja po osobi za jednu noć iznosi 10,00 KM.

 

Dobrodošli!

UO RK “Zenica”