ARDFIstaknuto

POZIV Na 14. Takmičenje u ARO “ZE-FOXORING 2024”

U nedjelju 28.04.2024. godine, održat će se 14. ARO takmičenje „ZE-FOXORING 2024“,
na kojem ćemo svečano obilježiti jubilej 50 godina ARG takmičenja u Zenici.

Takmičenje će se održati na Smetovima, udaljenim oko 10 km od centra Zenice.

Kategorije: Ž14,Ž16,Ž19,Ž21,Ž35,Ž45,Ž55,M14,M16,M19,M21,M40,M50,M60 i M70.
Teren: Srednje težak, djelimično pošumljen, na n/v od 800 do 1025 m.
Karta: IOF 1:15000, A4, sportska, u boji, plastificirana.
Frekvencije predajnika: 3,580 MHz.
Frekvencija fara: 3,520 MHz.
Registratori: SportIdent (Bušači rezerva).

NAPOMENA: Svi takmičari učestvuju na vlastitu odgovornost!
Nošenje mobitela je dozvoljeno. Upotreba mobitela za slučaj nužne potrebe prouzrokuje
diskvalifikaciju takmičara/ke, a svaka zloupotreba mobitela može prouzrokovati
diskvalifikaciju cijele ekipe-kluba..

Nagrade za pojedince: Medalje za tri prvoplasirana u kategoriji, bez obzira na broj
takmičara/ki koji/e su startali/e u kategoriji i diplome za sve takmičare/ke.
Nagrade za klubove: Pehari za prvo, drugo i treće mjesto (u slučaju istog rezultata bolje
plasiran je klub sa manje takmičara, a ako je broj takmičara isti, bolje plasiran je klub sa više
osvojenih prvih mjesta, zatim drugih …) i diplome za sve klubove učesnike.  Plasman
klubova se pravi prema osvojenim medaljama. Zlatna medalja donosi 5 bodova,
srebrena medalja 3 boda i bronzana medalja 2 boda. (Ako u nekoj kategoriji
nema prijavljeno najmanje 3 takmičara, organizator zadržava pravo da
takmičare te kategorije prebaci u prvu jaču kategoriju, a koja bi time bila
popunjena).

U sklopu „ZE-FOXORING 2024“, a za vrijeme pauze (dok se sumiraju rezultati pojedinačni i
klupski) održat će se provjera u kucanju morzeovih znakova lijevom nogom (QLF). Potrebno
je da operator otkuca odeđeni tekst za 60 sekundi, lijevom nogom, sa što manje grešaka
(10%). Takmičar će dobiti probni tekst i probaće da se uvježba za 30 sekundi. Poslije toga
dobija tekst koji će kucati. Kucanje lijevom nogom obavlja se u sjedećem položaju.
Operatori za učešće u QLF-u dobijaju diplomu.

Program:
– 09:00 – 09:30 sati – dolazak na Smetove,
– 09:30 – 10:20 sati – podjela takmičarskih brojeva, SI čipova i trening,
– 10:30 sati – prvi start,
– 14:00 sati – završetak takmičenja,
– 14:00 – 15:00 QLF,
– 14:30 sati – objavljivanje preliminarnih rezultata,
– 14:30 – 15:00 sati – eventualni prigovori na preliminarne rezultate,
– 16:00 sati – proglašenje rezultata.
Prijave do 10,00 sati u subotu 27.04.2024. god. na e-mail : si.arg.ze@gmal.com u formi:
r.b. Ime i Prezime Godište Kategorija Klub Takm.broj Broj SI čipa QLF
Naknadne prijave neće biti prihvaćene!
Kotizacija je 3 KM, a plaća se za sve prijavljene takmičare, pa i ako se nisu takmičili.
Ručak nije obezbijeđen.

Dobrodošli!

Upravni odbor RK "Zenica"

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button