RMZO

USPJEŠNO ODRŽANA RMZO MEĐUNARODNA VJEŽBA “WINLINK 2024”

17.02.2024. u organizaciji ARAuBiH održana je međunarodna vježba razmjene emcom telegrama putem Winlink sistema.
Upravna stanica ARAuBiH sa znakom E79RZE je razmijenila vremenske telegrame sa 14 stanica. Ova vježba se razlikuje od prošlogodišnje jer su učesnici koristili Winlink sistem putem više vrsta rada a ne samo HF. Izmeđuostalog, Španija je koristila VHF VARA FM, Austrija VARA SAT QO100, pojedini učesnici poveznicu Starlink dok je upravna stanica radila putem Vara HF modema i mikrolink udaljene Telnet veze.
 
Vježba je uspješno završena!
 
Koordinator je bio Alen Ruvić E71AR u saradnji sa Radio klubom Zenica.
Posebno se zahvaljujemo: ARON Slovenija, IARU R1 EMCOR, Red de emergencia EMCOM Španija, PA0NON i E73JHI Prijedor.
 
U prilogu je log kao i primjerci izgleda emcom telegrama putem winlinka
 

 
 
 
Alen Ruvić, E71AR
RMZO ARAuBiH

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button