Zapisnik sa VIII Sjednice UO (Zavidovići 26.06.'21)

Na osnovu poziva br. I-047 od 21.06.'21. god dana 26.06.2021. god. u prostorijama Radio kluba Zavidovići
održana je VIII. (osma) sjednica Upravnog odbora ARA u BiH, na kojoj su prisustvovali
članovi Upravnog
odbora:
1. Svetozar – Saša Lisul, predsjednik
2. Enes Šari
ć, član
3. Behad Hasi
ć, član
4. Mensur Šaki
ć, član
5. Željko Kova
čević, član
Član UO Ševal Salkić opravdao je svoj nedolazak na sjednicu a bio je na raspolaganju on-line, a član UO Almir
Gadžo svoj izostanak nije opravdao.
Pored gore navedenih, sjednici su prisustvovali Predsjednik Skupštine Almir Agi
ć, član Nadzornog odbora Rešid
Hali
čević kao i Predsjednik Radio kluba Zavidovići Aljo Alimanović.
Sjednica je zapo
čela u 17.00 sati.

Zapisnik_OSMA _Sjednica_UO_26_06_21