Donacija u elektroničkim komponentama

Obavještavamo radioamatere u BiH koji se bave konstrukcijama da samo dobili donaciju od radioamatera  Mehmeda  Avdibegovića DJ0QJ iz Berlina.

U navedenoj tabeli su letimično pregledana pošiljka, ostale informacije možete dobiti od  E72A, na imail besim.e72a@gmail.com

Feritna jezgra

Led diode/zelene i žute/

Kristali

Podnožja za kristale

Grec- 5A

Diode/zener/

Integralna kola TTl

prigušnice

Releji

Rid  releji

Relej  12v

Diode/ispravljačke/5 A/

Tranzistori BC 559

Elektroliti

AK tranzistori

Tranzistori BD/BD130/2N3055

Kondezatori/0,1mf-63V/

Termostati

Izolatori za trantistore

 Kondezatori

Tantal elektroliti

Kondezatori 1,2mf/1,5mf/0,1mf/3,9nf

Otpornici

Trimeri

Elektroliti/za TV/

Elektroliti razni

Nosači osigurača