ARABIH

Pripremajte se za radioamaterski ispit pomoću nove platforme Radio kluba ETF!

Stižu lijepe vijesti za buduće radioamatere! Naime, Radio klub ETF Sarajevo – E71ETF, u sklopu obnove svojih aktivnosti, napravio je novu platformu za pripremu i samotestiranje za radioamaterski ispit, sa novim pitanjima koja su propisana u skladu sa Pravilom 92/2020 o radioamaterskoj službi. Na navedenoj platformi se nalaze odgovori na sva pitanja za klase ENTRY, NOVICE i CEPT, iz kojih se generišu testovi sa nasumičnim pitanjima za samotestiranje. 

Platforma je još uvijek u fazi testiranja, tako da eventualne greške u odgovorima na pitanja možete prijaviti rukovodstvu Radio kluba ETF. 

Novoj platformi možete pristupiti na adresi http://hamradio.etf.unsa.ba/lms/moodle/login/index.php koristeći sljedeće podatke:

Username: guestuser
Password: Guest_User1

Nadamo se da će ova platforma olakšati pripreme svih kandidata za radioamaterski ispit, te da će doprinijeti što boljem osposobljavanju budućih radioamatera!

Back to top button