Info iz kancelarije

USVOJEN PRIJEDLOG STATUTA ARA u BiH

Na današnjoj on-line Sjednici UO ARA u BiH usvojen je PRIJEDLOG novog STATUTA ARA u BiH, koji će se na usvajanje dati na Izvještajnoj Skupštini naše Asocijacije. Sjednica ove Skupštine, kao što je objavljeno, održati će se 23.08.'20. god u Doboj Jugu.

Članovima Asocijacije je takođe poznato da je rasprava o Nacrtu ovog Statuta trajala do 27.07.20. god. , tokom koje se, putem e-maila (a i telefona), javio priličan broj naših članova, kako bi svojim sugestijama i primjedbama dali svoj doprinos kreiranju ovog važnog akta. Poseban doprinos u ovome dao je počasni član Asocijacije g. Almas Krdžalić, E71W.
Prijedlog Statuta, u odnosu na njegov Nacrt, ima manje promjene odredbi unutar članova: čl. 10 stav 2, čl. 30 stav 1 i 3, čl. 39 stav 11, član 70 i član 71.
Vjerujemo da će se ovaj Prijedlog Statuta na Skupštini biti usvojen a to će značiti korak dalje u nastojanju da naš hobi upražnjavamo u okruženju koga i zaslužujemo.
Prijedlog Statuta možete pogledati i preuzeti OVDJE!

Related Articles

Back to top button