Uputstvo Za Uplate

Ukoliko trebate izvrsiti uplatu za obnavljanje godisnje clanarine ili za izdavanje licence, na ovim primjerima mozete vidjeti kako popuniti uplatnice, u prilogu takodje imate pristupnice za printanje u .DOC ili .PDF formatu.

Pistupnica za clanstvo u udruzenju ARAuBiH .doc

Pistupnica za clanstvo u udruzenju ARAuBiH .pdf

Pristupnicu ispunjavaju novi clanovi i potrebno je poslati na email sekretaru: sekretar@arabih.ba

Primjeri za ispunjavanje uplatnica:

(Napomena! E7naa zamijenite sa vasim E7 pozivnim znakom!)

Back to top button