ARA u BiH NA PROSLAVI DANA DRŽAVNOSTI BiH NA KRALJEVSKOM GRADU BOBOVAC, 25.11.2020.

Radioamateri iz naše Asocijacije dali su svoj doprinos obilježavanju Dana državnosti svojim neposrednim učešćem na simboličnom narodnom okupljaju na Kraljevskom gradu Bobovac. To nije bilo samo puko prisustvo na skupu jer, kako je bilo najavljeno, taj dan sa lokacije Bobovac održavane su radio veze na HF/VHF opsezima a skup je zvanično, u ime članova Asocijacije, prigodnim govorom, pozdravio Predsjednik naše Asocijacije.
Tako smo, na svoj specifičan način, čestitali i Dan državnosti i radioamaterima širom BiH.

Osvajanje diplome „Kraljevski grad Bobovac“ je bio interesantan izazov za mnoge operatore.
Na VHF području radilo se, kao što je bilo i dogovoreno, na našim repetitorima i nekim simplex kanalima. Većina kontakta je ostvarena preko repetitora Vlašić (R3), dijelom preko repetitora Konjuh (R4), a čak i preko R0 Jablanica! Urađene su ukupno 142 FM veze sa radioamaterima iz E7 i okruženja.

Na HF području radila je ekipa mladih operatora, i uprkos lošim propagacijama, uradilo se 89 veza na 80 m (SSB i CW) kao i 175 veza na 40 m ( SSB i CW). Tako su nam, putem kratkih talasa, Dan državnosti čestitali radioamateri iz DL, ON, 4O, YU, Z6, 9A, HA, SP,…. i svakako E7.

Našu aktivnost, druženje i prisustvo skupu upotpunio je i lijep sunčan dan. Posjetioci , kojih bi sigurno bilo puno više da nije ovakva epidemiološka situacija, su bili oduševljeni kad su vidjeli PPS „uživo“ , pod šatorom. U početku je bilo malih problema sa napajanjem (agregat), ali strpljenje učesnika i operatora je ipak nagrađeno mnogobrojnim vezama. Ova naša aktivnost je i dokaz da ubuduće moramo više ‘među svijet’, uživo se pokazivat i raditi, afirmišući naš prelijepi hobi.

Sve je dobro kad se dobro svrši. Obećali smo da ćemo se na Bobovcu pojaviti i iduće godine, da li u istom ‘ruhu’ ili nekom drugom, odlučiti ćemo zajedno. Čestitke svima koji su pomogli u ovoj aktivnosti a posebno najvećim ‘krivcima” radnog tima: Enver (E74E), Emin (E71CQ ), Tarik (E75TM), Amir (E74GT) na čelu sa VHF menadžerom Armanom (E77P). Nepravedni bi bili kada bi u ovome izostavili naglasiti i nesebičnu pomoć Armina (E71ARA), Raleta (E73KT), HAMLETA Čobo Suada i Mersihe (E72MB), koja nam je napravila puno lijepih fotografija. Album će biti objavljen na FB profilu ARA u BiH.

Zahvalnost za pomoć upućujemo BH TELECOM d.d. Sarajevo, firmi koji je često uz nas, kao i Načelniku Općine Kakanj gosp. Šljivo Aldinu.

Vidimo se i čujemo na nekoj od slijedećih aktivnisti.

73/GL!

bobovac 2020 16bobova 2020 6

bobovac 2020 13

bobovac 2020 3

bobovac 2020 99

bobovac 2020 5

bobovac 2020 15

bobovac 2020 19