KT

ARAuBiH PODSJEĆA ČLANOVE NA OBAVEZE POŠTIVANJA HF R1 BAND PLANA

ARAuBiH podsjeća sve svoje članove na obavezu poštivanja HF R1 BAND PLANA (Plana raspodjele frekventnih opsega na kratkim talasima). Svi radioamateri su dužni da se drže ovoga plana i da emitovanje svojih relacija drže u okviru frekventnih opsega predviđenih za radioamaterski rad.

U prilogu imate pdf fajl u kojem se nalazi HF R1 BAND PLAN u kojem možete decidno vidjeti na kojim opsezima radioamateri mogu da saobraćaju. Svako nepridržavanje ovog Plana vuče za sobom krivičnu odgovornost pa vas molimo da ovo upozorenje shvatite najozbiljnije.
73!