BAJRO VELIĆ, E75DVB SK

Nažalost, još jedna obavijest sa prizvukom tuge. Nakon kraće bolesti napustio nas je još jedan kolega radioamater, Bajro Velić, E75DVB. Bio je dugogodišnji aktivni član RK Cazin, E71KBC.

Porodici i kolegama upućujemo iskreno saučešće.