CEPT jedinstveni prijedlog za WRC 15 – 60 m

ARABIHPrije dvije sedmice u Bergenu / Norveška održan je sastanak predstavnika CEPT članica u cilju pripreme zajedničkog, regionalnog stava za Svijetsku Radio konferenciju (WRC ITU), koja će se održati od 2 do 27 novembra ove godine u Ženevi.

CEPT je Evropska konferenecija pošta i telekomunikacija i sastoji se od 48 članica, koje predstavljaju regulatorne komisije za komunikacije odgovornih ministarstava, među kojima je i RAK Bosne i Hercegovine.

Na ovom sastanku je usvojena CEPT Agenda 1.4 za WRC 15. Ona predstavlja prijedlog novog sekundarnog korištenja za radioamatersku službu opsega 5350 – 5450 kHz. Agenda je usvojena dovoljnom večinom CEPT članica sa sedam uzdržanih i pet glasova protiv.

Ovo znači i rješenje radioamaterskog korištenja i  alokacije 100 kHz u 60 metarskom opsegu u Bosni i Hercegovini i pozivamo RAK BiH da ga podrži, a u skladu sa našim Zahtjevom 031/15 od 26.08. 2015. godine. Ujedno Agenda 1.4 definiše evropski stav i mogući stav IARU R1 za  koordinaciju sa drugim ITU regionima i odbija prijedloge za alokaciju 15, 25 do 175 kHz u 60 m opsegu.

CEPT je u maju 2015. usvojio ’The Europian TABLE of Frequency Allocations and Applications in the Frequency  range 8.3 kHz to 3000 GHz (ECA TABLE) – ERC Raport 25’

Ovim Planom namjena i korištenja radiofrekventnog spektra,  CEPT je obavezao članice da usaglase svoje nacionalne planove namjene i korištenja. Iz ovog proizilazi da je radioamaterska služba u BiH  dobila i 70 MHz band za korištenje. Pozivamo RAK BiH da to i objavi svojom odlukom.

Predlažemo RAK BiH da u svoju delegaciju za WRC 15 ukljući i jednog eksperta iz ARAuBiH ili nekog drugog radioamaterskog saveza koji bi pomogao u koordiniranju i lobiraju riješenja koja je ponudio CEPT za radioamatersku službu na globalnom nivou.

To je pored 60 m opsega i harmonizacija i primarna upotreba opsega 160 m i moguća proširenja 6 m opsega za radioamatersku upotrebu.

Sead Čeljo, E74AC