CQ WW WPX 2013

Plasman po prijavljenim rezultatima
 
E7 stanice su se pravilno rasporedile u raznim kategorijama sa dobrim plasmanom.
U kategoriji  SOSB HP (HP-do 1500 w) istakli su se E73W – Ivek na 21 MHz, koji je po prijavljenom skoru prvi u EU, 
te E71A na 3,5MHz sa 1,3 mil poena i prvim mjestom u Svijetu.
 
Dobar skor u  kategoriji za odrasle- MS, od preko 10-ak miliona je napravila ekipa E7DX iz Prijedora.
U toj kategoriji ove godine je toliko jaka konkurencija da 10 miliona nije dovoljno za prvih deset .
U kategorijama male snage LP (do 100 W) sa korištenjem klastera, istakao se E74WN na 3,5 MHz 
i po prijavljenom skoru zauzeo prvo mjesto u Svijetu, dok je E77EZ na 1,8 MHz drugo mjesto LP Assisted.
Medju prvih deset u LP kategorijama su se našli i  E71W (3-EU), E75A (6), E77R (2-eu)…
Posebna VITEŠKA kategorija QRP (do 5w) je opet sa E7 stanicom  ito na 6 mjestu u svijetu,
E77TA je radio kategoriju SOAB.
Naš Fudo je iz Francuske odradio takmičenje na 21 MHz QRP, kao F / E73CQ (3 EU A).
Posmatrajuči aktivnost i plasman stanica iz regiona, E7 je napravila dobre rezultate. 
9A stanice iz susjedne Hrvatske su pokazale posebnu snagu u kategorijama više operatora,
pa su čak dvije stanice u kategoriji MS medju prvih deset u svijetu. 
Ekipa 9A1A je prvak Svjeta, po prijavljenom skoru, u naj zahtjevnijoj MM (6 bandova HP-48h) kategoriji.
Čestitamo svima na postignutim rezultatima, u želji da plasmani ostanu i poslije pregleda dnevnika,
te da se čujemo u naredniim takmičenjima u još večem broju. 
 _ _ . . .   . . ._ _
 
Napomena:
na priloženom linku ako želite vidjeti neki CALL kojeg nema medju prvih deset, ukucate željeni poz.znak u kvadratić+enter.