Doživotni članovi ARAuBIH

Na XI sjednici UO ARAuBIH održanoj 30.04.2013. donjeli smo slijedeći zaključak:

Za zasluge u radioamaterskom contest-ingu i odazivu na dosadašnje HQ konteste, često sa privatnom opremom i sopstvenim troškovima, ARAuBiH finansira doživotnu članarinu za sljedeće radioamatere:

– Emir Memić, E77DX, za doživotno članstvo u ARAuBiH;
– Daniel Horvat E73M, za doživotno članstvo u ARAuBiH;
– Emil Tafro E71A, za doživotno članstvo u ARAuBiH;
– Dalibor Stanić E79D, za doživotno članstvo u ARAuBiH,
– Ivica Matkić E73W, za doživotno članstvo u ARAuBiH;
– Radomir Jungić, E77W, za doživotno članstvo u ARAuBiH;
– Boban Kojić, YT9A, za doživotno članstvo u ARAuBiH.
– Darko Rusman, E70A, za doživotno članstvo u ARAuBiH.

Čestitamo nagradjenim članovima i želimo puno uspjeha u budućem radu.