EKIPE ARA u BiH UČESTVOVALE u PRESTIŽNOM HQ CONTESTU 2020.

Nakon dužeg vremena ekipe ARA u BiH učestvovale su u svjetski prestižnom takmičenju HQ CONTEST 2020. , u kome se nadmeću najkvalitetnije ekipe članova IARU. Zadnje učešće ekipa iz BiH je bilo 2016. god. Želeći da afirmišemo znanje i umješnost naših radioamatera u svijetu, učestvovanje smo okarakterisali kao najvažniju ovogodišnju plansku aktivnost radio operatora na HF opsezima.

Pripreme za takmičenje su se odvijale u otežanim okolnostima, imajući u vidu probleme sa Corona virusom, tako da su se sve ativnosti, odabir lokacija, priprema materijalnih i ljudskih resursa i drugo svela na kratak vremenski period.
Ali svi su elan ‘izvukli’ iz one da je ove godine važno učestvovati i ponovo se pojaviti u takmičenju, kako to dolikuje radioamaterima u BiH. Iduća godina će biti druga priča. Na učestvovanje u HQ contestu pozvane su i kolege radioamateri iz druga dva Saveza ali su su zahvalili, iznoseći opravdavajuće okolnosti sprečenosti u zajedničkom nastupu.

Pozivni – takmičarski znak E7HQ u dane 11. i 12. juli se čuo sa slijedećih lokacija:
160m CW Crijetez (E73B, E77G)
160m SSB Smetovi (E74D, E74NR)
80m CW Modrac (E70A, E74O, E74R)
80m SSB Stjepan Polje (E74ZZ, E74AL, E73QI)
40m CW Stjepan Polje (E77FA, E73QI, E74SL)
40m SSB Kiseljak (E71AGA, E75OZ, E72NA)
20m CW Stjepan Polje (E74A, E75M)
20m SSB Visoko (E71CQ, E73KT, E74E)
15m CW Tuzla (E74Y)
15m SSB Smetovi (E74D, E74NR)
10m CW Bos. Krupa (E77R)
10m SSB Crijetez (E73PS, E75CV, E76CD, E77G)
Log i network manager 2020: E72U
Team leader 2020: E79AA

I na kraju malo statistike, urađeno je 5238 CW i 3322 SSB veza ostvarenih u 152 zone. Sa ukupno 8.169.183 poena ipak treba biti zadovoljan, jer u ovako teškim okolnostima svako je dao svoj maksimum. Znak E7HQ će se čuti i iduće godine ali sigurno sa puno boljim rezultatom.
Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli i podržali učešće u ovom takmičenju.

73 de E7HQ TIM!

 

ESP HQ

GORAZDE HQ

LUKAVAC HQ

LUKAVAC2 HQ

SP1 HQ

SP2 HQ

SP3 HQ

SP3 HQ

TZ HQ

Visoko HQ

ZENICA A HQ

ZENICA HQ