ARDF

FOXORING 2020

POZIV

na 10. takmičenje u ARO “ZE-FOXORING 2020”

 

U nedjelju 27.09.2020. godine, održat će se 10. ARO takmičenje „ZE-FOXORING 2020“. 

Kao i do sada, takmičenje se održava na Smetovima, udaljenim oko 10 km od centra Zenice.

Kategorije: Ž14,Ž16,Ž19,Ž21,Ž35,Ž50, M14,M16,M19,M21,M40,M50,M60 i M70.

Teren: Srednje težak, djelimično pošumljen, na n/v od 800 do 1025 m.

Karta: IOF 1:15000, A4, sportska, u boji, plastificirana.

Frekvencije predajnika: 3,580 MHz.

Frekvencija fara: 3,520 MHz.

Registratori: SportIdent (Bušači rezerva).

NAPOMENA: Svi takmičari učestvuju na vlastitu odgovornost i dužni su poštovati sve naredbe Kriznog štaba CZ FBiH važeće na dan takmičenja!

Nošenje mobitela je dozvoljeno. Upotreba mobitela za slučaj nužne potrebe prouzrokuje diskvalifikaciju takmičara/ke, a svaka zloupotreba mobitela će prouzrokovati diskvalifikaciju cijele ekipe-kluba.

Nagrade za pojedince: Medalje za tri prvoplasirana u kategoriji, bez obzira na broj takmičara/ki koji/e su startali/e u kategoriji i diplome za sve takmičare/ke.

Nagrade za klubove: Pehari za prvo, drugo i treće mjesto (u slučaju istog rezultata bolje plasiran je klub sa manje takmičara, a ako je broj takmičara isti, bolje plasiran je klub sa više osvojenih prvih mjesta, zatim drugih …) i diplome za sve klubove učesnike. Plasman klubova se pravi prema osvojenim medaljama.

Zlatna medalja donosi 5 bodova, srebrena 3 boda i bronzana medalja 2 boda. Kategorije takmičara, u kojima nije startalo najmanje 3 takmičara ne ulaze u obračun za plasman klubova.

Program:

– 09:00 – 09:30 sati – dolazak na Smetove,

– 09:30 – 10:20 sati – podjela takmičarskih brojeva, SI čipova i trening,

– 10:30 sati – prvi start,

– 14:00 sati – završetak takmičenja,

– 14:30 sati – objavljivanje preliminarnih rezultata,

– 14:30 – 15:00 sati – prigovori na preliminarne rezultate,

– 16:00 sati – proglašenje rezultata.

Prijave do 10,00 sati 26.09.2020. god. na e-mail :e71ezc@gmail.com u formi:

r.b. Ime i Prezime Godište Kategorija Klub Takm.broj Čip

Naknadne prijave neće biti prihvaćene!

Kotizacija je 3 KM, a plaća se za sve prijavljene takmičare, pa i ako se nisu takmičili.                                        

Ručak nije obezbijeđen.

Dobrodošli!

Upravni odbor RK “Zenica”

Related Articles

Back to top button