RMZO

IARU R1 DIGITAL CHECK VJEŽBA

08. Aprila 2024. u radne dane dobili smo neplanirani, “at hook” poziv za hitnu provjeru veze sa Upravnom stanicom IARU R1 u Velikoj Britaniji(RAYNET) za sutradan 09. Aprila.
Upravna stanica ARAuBiH je uspješno odgovorila izazovu te se odazvala vježbi i to iz Upravne stanice ARAuBiH, E79RZE, Smetovi, Radio klub Zenica i  E70ARA, Sarajevo, Harun Drino E71HD.
Pozvana je i ekipa RK B.Krupa, međutim zbog radnih obaveza vezano za DVD nisu se uspjeli javiti RAYNETU.
 
Posebno bih istakao da je ARAuBiH / RMZO pored Španaca bila prva u odgovoru na poziv IARU koordinatora. Poslije su nam se pridružile i kolege iz S5.
 
Vježba je uspješno završena uz kvalitetne zaključke nedostataka popunjenog emocmm formulara. Koordinator ARA BiH RMZO je dao nekoliko sugestija koordinatoru IARU EMCOR vezano za Emmcom telegram.
 
Hvala koodinatoru IARU R1 Greg Mossop-u za konstruktivnu saradnju.
 
73, E71AR
RMZO/RPT manager ARA BiH

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button