IARU R1: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PLANIRANIH AKTIVNOSTI TOKOM 2021.G.

Situacija sa pandemijom COVID-19 ostaje ozbiljna i nepredvidiva. Vlade širom svijeta se  trude da uravnoteže borbu, kako za zdravlje svojih ekonomija tako i zdravlje svog stanovništva. Čini se da će za vakcinaciju trebati veći dio ove godine, čak je i tada teško predvidjeti utiecaj mutiranih sojeva virusa i nacionalne karantinske mjere.

IARU Region 1 ima brojne događaje planirane za 2021. sa omladinom, u ARDF i HST područjima, kao i planiranu Radionicu za članice IARU. Još nije sigurno hoće li biti moguće pokretati ove događaje prema rasporedu.

IARU Regija 1 je usvojila slijedeći pristup:

Događaji za omladinu zakazani prije kraja juna neće se održati. Ovi događaji otežavaju socijalno distanciranje i ne vjerujemo da će biti moguće da se oni održe. Ostali događaji za 2021. zasad će ostati u kalendaru. Razmotrit ćemo situaciju oko razvoja pandemije dovoljno prije svakog događaja i objaviti da li će se održati. Generalno će to biti četiri mjeseca prije zakazanog datuma. Oni koji planiraju prisustvovati trebali bi stoga imati dovoljno vremena da izvrše potrebne rezervacije i dogovore o putovanju.

Namjera regiona 1 IARU je osigurati da se svi događaji koji se održe to čine u okruženju koje poštuje nacionalne zahtjeve za kontrolu pandemije i koje ne dovodi u opasnost zdravlje i dobrobit onih koji sudjeluju.

Radna grupa za mlade IARU Regiona 1