Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

disabilities-day1

Dana 3. decembra/prosinca Međunarodni dan osoba s invaliditetom će se slaviti u nekoliko zemalja koje će biti aktivne pomoću posebnog pozivnog znaka.

Kuvajtsko Amateur Radio udruženje (KARS) će koristiti posebni pozivni znak 9K2WDD

Liberijska Radio Amateur asocijacija (LRAA) će koristiti posebni pozivni znak 6Z2RL

Egipatsko radioamatersko društvo za razvoj (ERASD) će koristiti posebni pozivni znak SU0ERA. ERASD planiraju radionicu s egipatskim izviđačima.

Asocijacija Radioamatera Bosne i Hercegovine (ARABIH) će koristiti posebni pozivni znak E71AVW i oni će biti aktivni na 14 MHz SSB od 12:00 do 20:00 sati UTC. Aktivnost će biti organizirana sa skupinom slijepih članova Radio kluba Tuzla. Posebna QSL kartica će se poslati svima koji su uspostaviti kontakt. Mediji su i brojni zvaničnici iz lokalne samouprave će prisustvovati događaju.

Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (Veron) će koristiti posebni pozivni znak PI4CGR (Komisija za radio aamatere invalide)

Nadamo se da će mnogi radio amateri će se pridružiti ovom događaju.

73, Riri, OD5RI

IARU Regija 1 IPHA koordinator