Konačni rezultati 1.perioda E7 Activity contesta

 
 
Pred vama su KONAČNI rezultati 1.perioda E7 Activity contesta.
 
Svi koji imaju primjedbe, pitanja, nedoumice i žalbe kako je došlo do određenih promjena u odnosu na prijavljene rezultate neka se obrate direktno  E7 VHF/UHF menadžeru  E77 Y na njegov mail e77y.max@gmail.com a obaveza menadžera je da vas upozna sa razlozima promjena između prijavljenih i konačnih rezultata u što kraćem roku. U slučaju da niste zadovoljni objašnjenjem nastalih razlika imate pravo žalbe koju upućujete na kancelariju ARAuBIH a koja će donijeti konačnu odluku po svakoj pojedinačnoj žalbi.
 
Od ovih konačnih rezultata počinje se sa zbrajanjem rezultata iz ovog i perioda koji slijede a što će u konačnici dovesti do pobjednika po kategorijama nakon svih sedam perioda koji su planirani u ovoj kalendarskoj godini.
 
Svima želimo da postignu što bolje rezultate, dobre propagacije u svakom periodu, fer i poštenu borbu, stanice iz E7 koje budu postigle najbolje rezultate posebno nagrađujemo, sve tri stanice prvoplasirane po kategorijama dobijaju diplome sa naznakom plasmana a nastojati ćemo da sve stanice koje uzmu učešće u našem i vašem E7 Activity contestu dobiju učesničke diplome.
 
 
 
E77Y