ARDF

KONAČNI REZULTATI DRŽAVNOG PRVENSTVA BIH U RADIOAMATERSKOJ GONIOMETRIJI

ardflogo

DRŽAVNO PRVENSTVO BIH U RADIOAMATERKOJ GONIOMETRIJI
KONAČNI REZULTATI

Na temelju pregleda u dostupnu dokumentaciju, takmičarska komisija Open ŠARG BiH 2015, donosi sljedeće odluke:

  1. Žalba E73EKK
  1. Uvidom u dokumentaciju (startna lista, ciljna lista, talon) utvrđeno je da Ajdin Begović, u kategoriji M-16, ima 1 (jedan) ovjereni predajnik na UKT-u. Ispravka je izvrsena i poeni su obracunati u skladu sa propisima.

   b. Uvidom u dokumentaciju (startna lista, ciljna lista, talon) utvrđeno je da Saida Kićo, u kategoriji  Ž-16, na KT ima bolje vrijeme  od Almedine Alibašić. Obe tak mičarke imaju pronađen po 1 (jedan) predajnik. Ispravka je izvrsena i poeni su obračunati u skladu sa propisima tako da Saida Kićo zauzima 3. mjesto a Almedina Alibašić 4. Mjesto.

2. Žalba E74BMN

  1. Uvidom u dokumentaciju (startna lista, ciljna lista, talon) utvrđeno je da Tariku Imamoviću  i Eldaru Alibašiću, kategorija M-19, u generalnom plasmanu nisu upisana po 2 (dva) predajnika na UKT-u, koje su pronašli. Ispravka je izvršena i poeni su obračunati u skladu sa propisima.

 

KONAČNI GENERALNI PLASMAN

KONAČNI BIH GENERALNI PLASMAN

KONAČNI BIH KLUBSKI PLASMAN

KONAČNI KT REZULTATI

KONAČNI UKT REZULTATI