Konkurs za volontera-saradnika kancelarije ARAuBiH

Asocijacija radioamatera u BiH raspisuje Konkurs za volontera-saradnika kancelarije za poslove praćenja baze podataka članstva i kancelarijske poslove

koordinacije sa Regulatornom agencijom za komunikacije: izdavanja RA licenci, dozvola RA uređaje i zahtjeva za polaganje radioamaterskih ispita.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti do 20.01.2016. godine na email: kancelarija@arabih.net .

Detaljne informacije na sljedećem linku.