Kraljevski gradovi 2021

Već tradicionalno, i ove godine , radioamateri iz ARA u BiH će se pridružiti ostalim udruženjima, društveno političkim zajednicama i pojedincima u organizovanju proslave Dana državnosti BiH – 25. novembra. Ove godine aktivnost na radioamaterskim opsezima biće opet vezana za kraljevski grad Bobovac ali će ista biti proširena i na kraljevske gradove Jajce i Visoko. UKT veze će raditi portable ekipa isključivo sa zidina pomenutih gradova. Vrijedne  i uporne  operatore ćemo nagraditi posebnim diplomama i QSL kartama.

 Za ovu priliku koristiti će se specijalni pozivni znak E7BOSNIA.

PROGRAM AKTIVNOSTI  “KRALJEVSKI GRADOVI U BiH”


Dana 14.11.2021. god. (nedjelja), od 10:00 do 14:00 sati po lokalnom vremenu,
UKT dio tima E7BOSNIA radiće iz kraljevskog grada Jajce (loc. JN84PI) a PPS će biti smješten unutar utvrđene srednjovjekovne  prijestolnice. Rad će se odvijati na 2m a koristiće se FM vrsta rada na kanalima S19 do S22, kao i na repetitorima ARAuBiH koji omogućavaju vezu sa ovom lokacijom. U radu će davati raport oblika 59JC odosno Q5JC

Od 14.11.2021 god. od 10:00 sati  do 21.11.2021 u 09:59 sati po lokalnom vremenu KT dio tima E7BOSNIA svoju aktivnost će provoditi na opsezima 160m + KT opsezi. Vrste rada biće CW/SSB/FT8 a raport će imati oblik 59(9)JC. Na FT8 generisani  raporti neće imati sufiks.

Dana 21.11.2021.(nedjelja) UKT dio tima E7BOSNIA  seli PPS na lokaciju kraljevskog  grada Visoki (današnje Visoko), LOC JN93CX  i  radiće na opsegu 2m po istom rasporedu i satnici kao iz Jajca, od    10:00 – 14:00 sati po lokalnom vremenu, simplex i repetitorski, a  davati će se raport oblika 59VI ili Q5VI

Od 21.11.2021 god.  od 10:00 sati  do 25.11.2021 u 09:59 sati po lokalnom vremenu KT dio tima E7BOSNIA raditi će na istim opsezima i istim vrstama. Ovaj put će raport imati oblik 59(9)VI

Dana 25.11.2021. god. (četvrtak) UKT dio tima E7BOSNIA se javlja sa zidina kraljevskog grada Bobovac, takođe od 10:00 – 14:00 sati po lokalnom vremenu, na opsegu 2m, sa FM vrstom rada (simplex/repetitor) pri čemu će  oblik raporta sa Bobovca biti 59BO ili Q5BO.

Od 25.11.2021 god. od 10:00 sati  do 28.11.2021 u 23.59 sati (nedelja) KT dio tima E7BOSNIA raditi će na istim opsezima i istim vrstama rada kako je navedeno za lokacije Jajce i Visoko. Oblik raporta je sada 59(9)BO.

Pozivamo sve licencirane radioamatere da pokušaju ostvariti vezu sa stanicom E7BOSNIA sa sve tri lokacije (Jajce, Visoko i Bobovac).  Za osvajanje diplome „KRALJEVSKI GRADOVI BiH“ potrebno je uraditi veze sa tri kraljevska grada, barem jedanput, bez obzira na kome opsegu i kojom vrstom rada. Dakle, u svom dnevniku moraju imati barem po jedan raport sa sufiksom JC, jedan sa VI i jedan sa BO sufiksom. Veze ostvarene u FT8 modu će biti razvrstane po datumima iz dnevnika, što će definirati lokaciju sa kojom je veza ostvarena..

Izvod iz dnevnika  poslati na e-mail: vhf.manager@arabih.net uz navođenje svojih osnovnih podataka, čime se aplicira za prelijepu diplomu. Učesnicima izvan BiH se šalje elektronska verzija, a ostalima po zahtjevu. Za svaku vezu će biti poslana prigodna QSL karta.

Pored aktivnosti na radio talasima, 25.11.2021. ćemo se pridružiti E7BOSNIA timu na Bobovcu u onolikoj mjeri koliko to bude dozvoljavala epidemiološka situacija i zajedno sa ostalim učesnicima uveličati proslavu Dana državnosti BiH.

Puno uspjeha i dobar “lov” Vam  želi vam  E7BOSNIA team!