In memoriam

Nevenko Grebenarević E73NG – SK

Dana 07.maja 2013. godine u 09:15 časova u 90-toj godini života je preminuo Nevenko Grebenarević, E73NG.
Nevenko je bio jedan od osnivača Saveza radio-amatera Jugoslavije i njegov zaslužni član od 1974. godine, a bio je i najstariji član Saveza radio-amatera Republike Srpske.

Cijeli svoj život Nevenko je posvetio Narodnoj tehnici i radio-amaterizmu, gdje je ostavio nemjerljiv doprinos i značaj.
Sahrana će biti obavljena dana 10. maja u 14:00 časova na Novom groblju u Banja Luci.

Iskreno saučešće Asocijacije radioamatera u BiH porodici Grebenarević .