BiH YOTA

Odbor mladih ARA u BiH počeo sa radom

Odbor mladih Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini je počeo sa radom povodom Svjetskog dana radioamatera, 18. aprila 2023. godine. 

Odbor čine predstavnici mladih iz radio klubova koji su članovi ARA u BiH, na čelu sa Menadžerom za mlade. Osnovan je u skladu sa odlukom Upravnog odbora ARA u BiH donesene na sjednici u Kaknju, 07. marta 2023. godine. Ciljevi Odbora mladih su da se zajednički sprovode sve aktivnosti vezane za mlade radioamatere, odakle predstavnici iste prenose na radio klubove u svojim mjestima, zatim promocija radioamaterizma mladima širom BiH kroz medijska gostovanja, prezentacije i demonstracije u školama i ostalim organizacijama i druge aktivnosti i na kraju uspostavljanje prijateljskih veza sa svim mladim radioamaterima i međusobno tehničko usavršavanje.

Paralelno sa Odborom mladih će uskoro početi sa radom i Contest tim mladih ARA u BiH, sastavljen od njaboljih mladih radioamatera Bosne i Hercegovine koji će zajedno raditi na svim svjetskim contestima. Odbor mladih također ima i aktivan specijalni pozivni znak E71YOTA, koji je od sada aktivan tokom čitave godine i pokrivaće sve YOTA aktivnosti na radioamaterskim opsezima. Intenzivno se uspostavlja i saradnja i sa domaćim i međunarodnim organizacijama i pojedincima koji su spremni moralno i materijalno pomoći radu svih mladih svijeta.

Trenutni sastav Odbora mladih ARA u BiH čine:

 • Suad Čobo – E75UA, Radio klub “Kakanj” E73EKK (Menadžer za mlade)
 • Amar Džuho – E70AW, Radio klub “Novo Sarajevo” E73ENS 
 • Hasan Hasić – E79AA, Radio klub “Stjepan Polje” E73ESP (v.d.)
 • Harun Baručija – E71HB, Radio klub “Zenica” E71EZC
 • Ajdin Ćurovac – E75AG, Radio klub “Drina” Goražde E71EEE
 • Sandin Džajić – E72PES, Radio klub “Bosanska Krupa” E74DIJ
 • Halid Hadžić – E71HDH, Radio klub “Tuzla” E71AVW
 • Sanjin Hajdarhodžić – E71HS, Radio klub “Tuzla” E71AVW
 • Mirza Huremović – E75MHM, Radio klub “Pousorje” Jelah E75RKP
 • Bakir Isabegović – E71BX, Radio klub “Kreka” Tuzla E74BMN
 • Emil Isaković – E71OS, Radio klub “Lipnica” E71ELD
 • Imad Redžić – E72RI, Radio klub “Zavidovići” E74CMN

Poziv za formiranje Odbora mladih ARA u BiH je proslijeđen svim radio klubovima – dosadašnjim članovima ARA u BiH 15. marta 2023. godine. Ukoliko vaš radio klub ima namjeru da imenuje predstavnika u ovaj Odbor, može se obratiti Menadžeru za mlade, Čobo Suadu E75UA putem email adrese [email protected]. Preduslov za prijem predstavnika je izmirena članarina radio kluba prema ARA u BiH za 2023. godinu.

Related Articles

Back to top button