ARDF

ODRŽAN ARG STJEPAN POLJE OPEN 2021

U nedjelju, 12.09.2021.g., u organizaciji RK Stjepan Polje, E73ESP, održano je otvoreno prvenstvo u radioamaterskoj goniometriji “Stjepan Polje Open 2021”.

Na takmičenju je učestvovalo jedanaest klubova iz BiH i Srbije koji su, po prelijepom danu a zahvaljujući i domaćinu, uživali kako u takmičarskom tako i u dijelu predviđenom za druženje.

Sama staza je, po riječima takmičara, bila veoma zahtjevna. Ipak, dobri rezultati nisu izostali pa su, pojedinačno po kategorijama, bili slijedeći:

 

POREDAK U KONKURENCIJI Z14    3 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     47        Sara   Selimovic   E71AVW  12:40:00  13:44:13   3  01:04:13  
  2     35       Sarah    Omerovic   E71AVW  12:35:00  13:45:30   3  01:10:30  
  3     66      Lamija        Alic   E71ELD  11:15:00  12:31:20   3  01:16:20  
  4     64      Ermela      Deljic   E71ELD  11:10:00  12:31:18   3  01:21:18  
  5    104       Selma  Durmisevic   E74AAX  11:35:00  12:59:12   3  01:24:12  
  6     34      Jelena     Banovic   E71AVW  11:45:00  13:20:20   3  01:35:20  
  x     46        Ajna   Salihovic   E71AVW  11:40:00  13:44:12   3  02:04:12  
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI M14   3 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     67       Elmin     Subasic   E74DNO  11:35:00  12:39:06   2  01:04:06  
  2     26       Ermin  Salkanovic   E71AVW  12:30:00  13:42:42   2  01:12:42  
  3     27        Amar        Atic   E71AVW  11:30:00  12:43:10   2  01:13:10  
  4    111     Mihajlo     Vukelic   YU7KMN  11:15:00  12:39:04   2  01:24:04  
  5     37       Ensar       Music   E71AVW  11:10:00  12:39:05   2  01:29:05  
  6     28        Amer   Junuzovic   E71AVW  11:05:00  12:42:58   2  01:37:58  
  x     86     Mihailo     Bozovic   YU7KMN  11:40:00  13:45:42   2  02:05:42  
 

POREDAK U KONKURENCIJI Z16   3 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     103       Nejra      Osmic   E74AAX  11:40:00  13:39:50   3  01:27:50  
  2     70        Elma     Subasic   E74DNO  11:00:00  12:35:15   3  01:35:15
  3     42        Lejla     Himzic   E75RKP  11:45:00  12:52:36   2  01:07:36  
  4     62       Amina     Sehic     E71ELD  11:30:00  13:12:52   1  01:42:52  
 

POREDAK U KONKURENCIJI M16   3 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     58       Imad      Redzic    E74CMN  11:15:00  12:09:02   3  00:55:58  
  2     45       Demir    Zaimovic   E75RKP  11:35:00  12:39:10   1  01:04:10  

POREDAK U KONKURENCIJI Z19   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     88       Emira       Osmic   E74AAX  11:05:00  12:29:35   4  01:24:35  
  2    102        Ajla       Osmic   E74AAX  11:25:00  12:59:03   4  01:34:03  
  3     50       Samra       Tukic   E75RKP  11:10:00  12:09:54   3  00:59:54  
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI M19   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     21       Bakir       Masic   E71AVW  12:20:00  13:41:20   4  01:21:20  
  2     49       Ajdin   Jusufovic   E75RKP  11:25:00  12:52:31   4  01:27:31  
  3     18        Ajas   Alispahic   E71AVW  12:10:00  13:41:40   4  01:31:40  
  4     20        Enis       Aljic   E71AVW  11:00:00  12:35:24   4  01:35:24  
  5     56        Alem       Pasic   E75RKP  11:30:00  13:20:04   4  01:50:04
  6     41        Adin       Ibric   E74CMN  11:50:00  13:37:07   3  01:47:07
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI Z21   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1    106      Medina      Hodzic   E71FDE  11:30:00  13:17:52   4  01:47:52  
  2     54       Edita       Hrvic   E75RKP  11:00:00  12:10:10   3  01:10:10  
  3     24     Mirsada   Selimovic   E71AVW  12:25:00  13:44:30   2  01:19:30  
  4    105       Anisa      Hodzic   E71FDE  11:20:00  12:34:59   1  01:14:59
 
POREDAK U KONKURENCIJI M21   5 lisica
—————————————-
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1    110       Nenad  Djordjevic   YU7KMN  11:20:00  12:17:40   5  00:57:40  
  2     89      Mihret   Serhatlic   E74AAX  11:15:00  12:18:30   5  01:03:30
  3     59 Ahmed        Sehic   E74CMN  11:10:00  12:19:14  5  01:09:14
  3      7       Nedim  Mehmedovic   E71AVW  12:00:00  13:42:22   5  01:42:22  
  4     10         Adi   Selimovic   E71AVW  12:05:00  13:47:30   3  01:42:30  
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI Z35   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     14     Mersiha       Besic   E71AVW  11:50:00  13:17:25   4  01:27:25  
  2     30       Adisa        Atic   E71AVW  11:35:00  13:18:04   4  01:43:04  
  3     33      Senida  Salkanovic   E71AVW  11:25:00  13:19:57   4  01:54:57  
  4     40      Mirela    Omerovic   E71AVW  11:55:00  13:44:46   3  01:49:46  
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI M40   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1      3       Bekir      Trncic   E71EEE  11:15:00  12:09:21   4  00:54:21
  2     84        Esad       Kapic   E74AAX  11:30:00  12:29:14   4  00:59:14  
  3      2      Nedzad      Paldum   E71EEE  11:00:00  12:59:20   4  00:59:20  
  4    132       Almir        Alic   E71ELD  11:05:00  12:35:24   3  01:30:24  
  5    108     Azrudin   Vosanovic   E71FDE  11:25:00  12:34:58   2  01:09:58  
  6    123      Zikret  Mulahalilovic    E71ELD  11:20:00  12:34:20   2  01:14:20  
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI Z50   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     85      Lamija       Kapic   E74AAX  11:10:00  12:31:44   3  01:21:44  
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI M50   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     36     Semsudi      Kaltic   E71EBS  11:00:00  12:10:16   4  01:10:16  
  2      1      Senaid        Pleh   E71EEE  11:05:00  12:29:02   4  01:24:02  
  3      9       Muris       Masic   E71AVW  11:15:00  12:42:44   4  01:27:44  
  4     82       Semir    Bazdalic   E71EZC  11:20:00  13:11:40   3  01:51:40  
  x     60       Refik      Hodzic   E71ELD  11:25:00  13:30:32   4  02:05:32  
 
 
POREDAK U KONKURENCIJI M60   4 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     83       Edber  Tahmiscija   E71EZC  11:00:00  12:12:45   3  01:12:45  
  2     23        Amir     Catovic   E71AVW  12:15:00  13:37:13   3  01:22:13
  3     79       Nedim       Celjo   E74DNO  11:40:00  13:04:20   3  01:24:20  
  4     71       Nijaz       Sisic   E74DNO  11:05:00  12:39:50   3  01:34:50  

 POREDAK U KONKURENCIJI M70   3 lisice
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     77       Habib  Dzananovic   E74DNO  11:20:00  12:19:28   3  00:59:22  
  2     72       Djulejmen Subasic   E74DNO  11:10:00  12:10:55   3  01:00:55
  3     81       Muhamed Dzuzdanovic E74Y    11:05:00  12:27:50   3  01:22:50  

POREDAK U KONKURENCIJI X  
—————————————-
 
Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     90       Selma       Havic   E73ESP  12:30:00  13:29:07   4  00:59:53  
  2     96       Nejra    Devedzic   E73ESP  12:00:00  13:36:22   3  01:36:22
  3     93       Zumra Ibrahimovic   E73ESP  11:50:00  13:35:50   3  01:45:50
  4     91       Lamija Ibrahimovic   E73ESP  12:20:00  13:25:29   2  01:25:29
  5     95        Azra    Softic   E73ESP  12:10:00  13:47:51   2  01:37:51

 

Shodno ovim rezultatima, klupski poredak je izgledao ovako:

 

POREDAK U KONKURENCIJI KLUBOVI
—————————————-
 
Mj.       RK         Bod  
  1   E71AVW         127  
  2   E74AAX          76  
  3   E74DNO          59  
  4   E75RKP          43  
  5   E71EEE          31  
  6   E74CMN          21  
  7   E71FDE          19  
  8   E71EZC          18  
  8   YU7KMN          18  
  9   E71ELD          15
  9   E71EBS          15
  10  E74Y              6

 

Svim takmičarima i klubovima zahvaljujemo na učešću i postignutim rezultatima. Domaćinima, RK Stjepan Polje, čestitamo na još jednoj odličnoj i primjernoj organizaciji ARG takmičenja.

 

Related Articles

Back to top button