ODRŽAN RMZO EMCOMM SKED NA R3 26.10.2020.G.

26. oktobra sa početkom u 20 sati održan je SKED Radio mreže za opasnost ARAuBiH. U skladu sa Planom i programom Asocijacije/RMZO sekcije kao i pratećim IARU preporukama izvršena je pored tehničke provjere stanja na analognom repetitorskom sistemu (glavni magistralni repetitor u E7 R3 Vlašić) i provjera generalno zainteresovanosti i opremljenosti radio-amatera u doba pandemije za aktivnost RMZO.
 
Kao što je unaprijed dogovorena praksa da svaki naredni sked preuzima druga Upravna stanica, za ovaj sked pobrinuli su se operatori iz radio kluba Pousorje Almir Agić E71AP i Emir Bajraktarević E75R i čestitamo im na odlično urađenom poslu.
 
Audio snimak prvih 80 minuta skeda možete poslušati na linku ispod:
a Log u PDF formatu je također dostupan ovdje:
 
 
Naredni RMZO SKED zakazujem po Planu i Programu rada na KT 3.612 LSB Ponedjeljak 30.11. u 20Ha Upravna stanica će biti “Radio-amaterski klub “Drina” Goražde – E71EEE “.
Važno je napomenuti da će ovaj sked biti međunarodni na koji će biti pozvane sve stanice članice IARU R1 EMCOMM
 
 
S poštovanjem
Alen Ruvić E71AR
RMZO Manager ARAuBiH