ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI BIH

U cilju pravovremenih priprema za obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti BiH danas je, u prostorijama Radio kluba ‘Kakanj’ u Kaknju, na inicijativu V/UHF menadžera ARAuBiH, Armana Destanovića, E77P održan sastanak radne grupe koja bi trebala da izvrši pripremne aktivnosti oko obiljržavanja.

Prihvaćena je inicijativa da se aktivnosti, u odnosu na prošlu godinu, osim Bobovca aktivnosti prošire i na ostala dva kraljevska grada, Visoko i Jajce. Svi timovi će raditi kako na KT tako i na VHF opsegu.

Definisani su i dodijeljeni konkretni zadaci članovima grupe koji trebaju biti realizirani do početka samih aktivnosti a o svemu tome će, prije njihovog početka, biti upoznati članovi Asocijacije i šira javnost putem društvenih mreža i medija.

Zahvaljujemo članovima RK Kakanj na pomoći u organizaciji sastanka i uzimanju učešća u prestojećim aktivnostima.