ARABIH

ODRŽANA IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SKUPŠTINA ARA u BIH

U Visokom 17.12.2023 održana Izvještajno-izborna skupština ARA u BiH na kojoj su podneseni a zatim i usvojeni Izvještaji o radu organa Asocijacije te o finansijskom poslovanju za protekli period.

Također, izabrano je i novo rukovodstvo Asocijacije a to su:
Predsjednik Skupštine: Adnan Hajdarhodžić;
Predsjednik UO i predsjednik ARA u BiH: Arman Destanović;
Članovi Upravnog odbora: Darko Rusman, Jasmin Hadžiselimović, Čolak Vesaf, Abid Nevesinjac, Izudin Ahmetović, Zoran Cvijanović.
Članovi Nadzornog odbora: Saša Lisul, Enver Šabović, Armin Tutundžić.
Sekretar: Senaid Pleh.

73!

Back to top button