ODRŽANA KONFERENCIJA ‘FRIEDRICHSHAFEN 2021 VIRTUAL’

15. Maja 2021. godine održana je tradicionalna konferencija ” Friedrichshafen 2021 virtual”  koordinatora za Emcom/RMZO zemalja članica IARU Regiona 1.

Bosna i Hercegovina je po drugi put 2020 i ove 2021. godine imala svog Emcom predstavnika.

BiH je prestavljao koordinator za E7 u IARU Alen Ruvić E71AR( maganer za RMZO).

Dnevni red bio je vezan za analizu vježbi u 2020-2021. godini i to: JS8CALL, QO100 i tekuća pitanja i planovi.

Koordinator ARAuBiH je dao inicijativu za formiranje kalendara vježbi članica Regiona 1, kako se ne bi u budućnosti dešavalo da u iste datume imamo vježbe Iaru i nacionalne vježbe država.

Inicijativu je podržao Koordinator IARU g.Greg Mossop i ponudio kvalitetna rješenja.

Urađena je i analiza ostalih kvalitetnih vježbi drugih članica.

Ono što je najbitnije za Bosnu i Hercegovinu je da je participirala u prvoj historijskoj vježbi IARU koja je rađena preko satelitskih veza. Naš znak E70ARA je ušao u eter i poruka preko satelita je dospjela do Britanske upravne stanice.

Svi radioamateri sa područja svakog dijela Bosne i Hercegovine imaju punu podršku i poziv da participiraju preko ARAuBiH u daljnim aktivnostima IARU EMCOR R1.

S poštovanjem,

E71AR

Emcom Co-ordinator ARAuBiH