Info iz kancelarije

OKRUGLI STO RADIOAMATERA NA TEMU: IZBORNA SKUPŠTINA ARAuBIH 2014. GODINE

okruglistoUO ARAuBiH  je donio Odluku o održavanju Okruglog stola ARAuBiH, koji će se održati na Smetovima, 13.04.2014. godine u 12:00 sati.

 

Pozivaju se predstavnici svih Radio klubova, istaknuti radioamateri i zainteresovani članovi ARAuBiH da prisustvuju Okruglom stolu i doprinesu donošenju zaključaka koji će osigurati uspješan rad Izborne sjednice Skupštine ARAuBiH i usvajanje programskih ciljeva za naredne dvije godine.

Radioamateri koji neće moći doći na Smetove, mogu  u pismenoj formi dostaviti svoja mišljenja i prijedloge koji se odnose na:

       Program rada ARAuBiH za naredne dvije godine

       Poboljšanja u ostvarivanju finansijskih sredstava za realizaciju Programa rada

       Prijedlog kandidata za sve funkcije i organe ARAuBiH za naredne dvije godine, sa kratkim referencama predloženih kandidata i njihovim pristankom za obavljanje tih funkcija

       Prijedlog izmjena Statuta ARAuBiH u svrhu poboljšanja organizovanosti ARAuBiH

       Prijedlog radioamaterskih aktivnosti koje podržava ARAuBiH i Projekata koje treba realizovati.

       kritike dosadašnje prakse i aktivnosti ARAuBiH

Uvodno izlaganje na Okruglom stolu će pripremiti predsjednik Skupštine ARAuBiH Aleksandar Mastilović, koje će prethodno biti objavljenop na web-u.

Molimo učesnike da se prijave na [email protected] za učešće na okruglom stolu i svoje prijedloge pripreme u pismenom obliku, kako bi uspješnije organizovali ovaj skup.

.