Pismo Predsjednika ARA u BIH

 
Poštovani radioamateri!
 
Odavno sam odlučio, a posebno otkad obnašam funkciju Predsjednika ARA u BiH, da na FB ne učestvujem u besplodim raspravama i trošenju vremena na ‘razmjeni mišljenja’ unutar onih postova koji ne zrače pozitivno i konstruktivno već imaju dozu zlonamjernosti jer su, po meni, u najvećem broju slučajev odraz neinformiranostii. A uvijek vrijedi ona da je neinformiran čovjek opasan čovjek.
Da se razumijemo, kritika, samokritika, drugarsko upućivanje na negativnosti , opravdano prigovaranje…, treba da bude sastavni dio odnosa unutar naše radioamaterske zajednice. Takvim pristupom samo možemo unaprijediti naš lijepi hobi. Ali ako ‘diskusija’ krene iznošenjem neobjektivnih i neistinitih činjenica , rezultat je produbljivanje jaza između članova i udruženja, tim prije što odeđene neistine prihvataju i oni koji takođe nisu informirani ili istinu znaju a ne žele gubiti energiju na ‘kafanske rasprave’.
 
Ja prvi nisam zadovoljan sa stanjem u Asocijaciji. Neprimjereno je da ovdje nabrajam sve što ne valja i sve ono što bi bilo dobro učiniti. Toliko toga se još mora uraditi pogotovo u domeni nasljeđenih problema. To ću iznijeti i prvenstveno na Izvještajnoj Skupštini, koja je mjesto za konstruktivnu razmjenu kako prijedloga i kritika tako i prihvatanje pametnih incijativa.
 
Većina naših članova zna u kakvom smo ‘glibu’ bili kao Asocijacija. Na samom dnu, pred raspadom. Prihvatio sam se ove funkcije samo iz ljubavi prema radioamaterskom hobiju. Nikada ne želim isticati svoj rad i veličati rad svojih kolega i mene, ali sam sada ‘natjeran’ da kažem onima kojima opet ništa ne valja: ne valja što je naš rad transparentan i zvaničan, što se sve informacije brzo postavljaju na WEB/FB, ne valja što UO održava redovno sjednice i svi zapisnici i odluke su javne, ne valja što su Skupštine redovne, ne valja što su oživljeni naši UHF/VHF kontesti, ne valja što smo ponovo aktivni u HQ kontestu, ne valja što je ARG aktivnost ustaljena , ne valja što održavamo specijalne aktivnosti, ne valja što se RMZO polako ‘zaokružuje’, ne valja što se sekretarski poslovi redovno obavljaju, ne valja što se sve više družimo, ne valja što se ne zaključuju ugovori o djelu i sredstva Asocijacije ne trpaju u privatne džepove, ne valja što se privatni interes nije ‘umješao prste’ u naše poslovanje, ne valja što na računu Asocijacije sada ima sredstava i koja se skupljaju za investiciona ulaganja……, ne valja ovo, ne valja ono, ne valja…., puno toga još ima što ‘ne valja’.
 
Bez obzira na nabrojano svjesni smo da smo samo iz pomenutog ‘gliba’, iz minusa , došli na nulu. Toliko još toga treba uraditi i krenuti sa nadogradnjom stanja i odnosa unutar Asocijacije. Da neko ovo ne zloupotrijebi, ne veličam rad organa upravljanja Asocijacije! Moglo se puno više jer su otvorena mnoga pitanja u svjetlu Vaših i naših saznanja i prijedloga.
 
Mnogi puno traže od Asocijacije, lijepo bi bilo da imamo čarobni štapić i to odjednom riješimo. Ali takvi koji previše traže trebaju sami sebe da pitaju „a što smo učinili mi da bi Asocijacija stala na čvrste noge?“. Ako smatraju da je dovoljno što su platili članarinu za klub i za jednog , dva ili tri člana i da time mogu dobiti što god zažele, varaju se. Da se i ovdje razumijemo, Asocijacija se ne oslanja na članarinu, naprotiv , da se primjetiti da nismo naporni zbog neblagovremenog plaćanja, jer smatramo da poenta suštinskog doprinosa radu Asocijacije treba da bude sasvim druge prirode.
 
Moram priznati da je ovo moje javljanje djelomično izazvano i postovima članova Radio kluba E71EDK, na našem FB profilu. Podržavam stavove članove E71EDK u većini postova, to i jeste suština zajedničkog poboljšanja onoga za što smatramo da treba poboljšavati i mijenjati (riječ je o VHF/UHF kontestima). No, konstruktivna priča o svim poboljšanjima nema mjesta na FB jer uvijek su ti pozitivni prijedlozi „začinjeni“ zlonamjernim reagovanjima i konstatacijama. Pokušavam da ih ignorišem. Ali generalno , cijenim rad članova ovog kluba, posebno na VHF/UKT domeni. I sad mi je žao što nisam uspio posjetiti Kladanj.
 
Detalj jednog njihovog posta koji me je izazvao odnosi se na konstataciju „danas se pare troše na putne dnevnice, ručkove i sl.“ Teške su to riječi. Smatraću ovo neinformiranošću a ne zlom namjerom. Za one koji su ovu izjavu prihvatili kao istinu dužan sam da kažem: u posljednje skoro dvije godine, od početka mandata, ni jedan član organa upravljanja (predsjednik i članov UO, članovi NO, sekretar,menadžeri ) a ni bilo koji drugi član, nikada nije uzeo dnevnicu i ručao na račun Asocijacije. Nikada nikome nisu plaćeni troškovi putovanja, nije sklopljen ni jedan ugovor o djelu, nikada sa računa nije dignut ‘keš’, nikada gost Asocijacije nije počašćen na račun Asocijacije…. itd, itd. Da ne nabrajam. Jedino dodajem da Asocijacija NEMA priručnu gotovinsku blagajnu.
 
Takvi ‘dušebrižnici’ treba da znaju i ovo: niko od počev od mene do članova UO i Sekretara nema sklopljen bilo kakav ugovor o naknadama za rad koji obavljamo. Ovo je hobi, volonterski rad i takav stav svi imamo. Isti ti će pitati tko plaća gorivo kada idemo na sjednice, sastanke i obilaske klubova, tko plaća PTT troškove, tko plaća česta kopiranja i ovjere dokumanata, tko plaća troškove štampanja materijala?! Naravno MI, iz svog džepa. I tu je tačka! Svaki onaj tko ima na ovo nešto negativno dodati je zlonamjeran. Izgleda da mnogi ne mogu shvatiti da bilo kakvih ličnih interesa nema ni u tragovima.
 
Detalji vezani za rad Asocijacije u proteklom periodu biće dostupni na Izvještajnoj skupštini Asocijacije koja će se održati najkasnije krajem novembra ili početkom decembra ove godine. Sva skupštinska dokumenta istovremeno će se objaviti i na našoj WEB stranici. Koristim priliku da članstvo upoznam sa informacijom da će istovremeno biti zakazana i Izborna skupština na kojoj će se za naredni mandatni period birati Predsjednik Skupštine, Sekretar, Predsjednik i članovi UO kao i članovi NO. Ovo je prilika da se kandiduju oni koji će Asocijaciju voditi bolje i uspješnije, to nam je svima želja.
 
Lično, neću prihvatiti eventualnu kandidaturu, zadnje dvije godine dao sam sve od sebe na uštrb svog zdravlja i porodice. To ne znači da neću i dalje biti uzoran član, izvršavajući obaveze unutar Radio kluba ali i obaveze koje pred mene stave organi Asocijacije.
 
73/GL!
Predsjednik ARA u BiH
Svetozar – Saša Lisul, E74SL