Pismo Predsjednika IARU – amaterski spektar frekvencija iznad 144 MHz

iarulogoU našem radioamaterskom radu svjedoci smo, nažalost često, nasrtaja na frekvencije i opsege koje nam pripadaju. Rezultat naše višegodišnje borbe, najviše na međunarodnom nivou, je da danas imamo veliki broj opsega na različitim dijelovima spektra koji nam, osim kontinuirane komunikacije, omogućava i eksperimentiranje. Svi se sjećamo zadnjeg pokušaja francuskog regulatora da se radioamaterima oduzme 2-metarski opseg što je osujećeno koordiniranom akcijom radioamatera kroz IARU.
Nažalost, sada se javljaju novi trendovi a o čemu se radi pročitajte iz pisma Predsjedika IARU, Tima Ellama koje je poslao svim članicama:

“Kao što znate, radiofrekvencijski spektar je konačan resurs. Iako smo kao radioamateri bili vrlo uspješni u sticanju i zadržavanju pristupa znatnim dijelovima ovog spektra u prošlosti, sve je veći pritisak da se amaterski dio spektra preusmjeri ili izvrši podjela frekvencija kako bi se udovoljilo zahtjevima komercijalnih interesa. Gotovo je neizbježno da ćemo ih morati ustupati u budućnosti.
U prošlosti je taj pritisak uglavnom vršen preko International Telecommunication Union (ITU) na Svjetskim konferencijama o radiokomunikacijama. To je omogućilo da Međunarodni radioamaterski savez (IARU) odgovori koordinirano na način da najbolje odbranimo svoje frekvencije.

Sada postoji trend da nacionalni regulatori pokušavaju zaobići ITU i jednostrano nastojate prerasporediti radioamaterske bandove.
Ovo ima dvije ozbiljne posljedice:
– Nacionalna radioamaterska udruženja su ostavljena da sama brane amaterski radio u svojoj zemlji bez korištenja resursa i iskustva IARU-a; i
– Postoji rizik od fragmentacije amaterskih alokacija i i gubljenja harmonizovanih alokacija na globalnom nivou, čime se ometa međunarodna komunikacija.

Priroda zahtjeva za spektrom od strane komercijalnih interesa je takva da su naše VHF, UHF i mikrotalasne frekvencije suočavaju se s najvećom prijetnjom. Mi koristimo ove opsege, i za lokalne i za komunikacije na daljinu, uključujući repetitore, prenos podataka, rad sa slabim signalima, EME i satelitske komunikacije. Također su neprocenjivi za eksperimentisanje. Relativno je lako dokazati da postoji značajna aktivnost na nižim VHF / UHF opsezima, dok se isto ne može reći za naše više opsege. Zauzeti su tokom posebnih događaja kao što su takmičenja, ali mogu biti slobodni u drugim vremenima. To može navesti nacionalne regulatore da pomisle da se ti opsezi mogu preusmjeriti na druge radio servise.
Kako bi se spriječilo da se naši opsezi oduzmu i raskomadaju, od vitalne je važnosti da članice Udruženja rade s IARU-om na koordinaciji odgovora nacionalnim regulatorima. Imamo niz opcija koje se mogu uzeti u obzir, poput:

– Pokazivanje da preraspodjela ili dijeljenje opsega nije praktična;
– Koordiniranje načina za dijeljenje naših opsega s drugim servisima;
– Sužavanje naših trenutnih opsega u cilju prilagođavanja drugim servisima;
– Premještanje naših sadašnjih opsega;
– Oslobađanje naših opsega; i
– Kombinacija gore navedenih opcija.

Molimo vas da nas obavijestite o svim takvim prijetnjama amaterskim radio alokacijama u vašoj zemlji čim nešto saznate o njima. Nemojte ulaziti u bilo kakve rasprave o promjenama na određenim opsezima sa vašim regulatorom bez razgovora s IARU-om kako bi se omogućio koordiniran odgovor koji treba dogovoriti. U takvom koordiniranom odgovoru možemo tada uzeti u obzir kretanja u drugim dijelovima svijeta, kako bi se osiguralo zadržavanje usklađenih amaterskih alokacija između zemalja i ITU regija u najvećoj mogućoj mjeri.
Ova koordinacija je od vitalne važnosti ako želimo da amaterski radio nastavi uživati pristup  frekvencijama na višim dijelovima spektra.

IARU možete kontaktirati na:
iaru-spectrum@iaru.org

Hvala vam na pomoći u promociji i odbrani radioamaterskog spektra.
73,
Tim Ellam, VE6SH
Predsjednik IARU”