Ponovo se aktivirao E71EPM – RK “Enver Pamukčić” Maoča, Brčko Distrikt

Nakon 16 godina, danas je sa radom ponovo krenuo i Radio klub “Enver Pamukčić” Maoča, Brčko Distrikt. Povodom ove prigode organizirali su i malu svečanost na kojoj su ugostili kolege radioamatere iz susjednih mjesta i klubova a prisustvovala joj je i delegacija ARA u BiH,  koju su činili Saša E71SL, Almir E71AP i Rešid E73QI.

Predsjednik Radio kluba Alen Karamujić, E73AK, je naglasio da je ovo važan dan za radioamatere iz Maoče jer ponovo imaju mjesto na kojem se mogu okupljati i upražnjavati svoj hobi. Ovaj klub je osnovan tokom prethodnog rata a prestao je sa radom 2004. godine. Ipak, potreba za ponovnim organizovanjem se stalno osjećala tako da su tokom protekle godine obavili sve potrebne administrativne radnje kod nadležnih organa i klub ponovo registrovali. Istovremeno su uspjeli  uredili prostoriju PPS kao ostale prostorije koje dijele sa još nekoliko udruženja. Inače zgrada u kojoj je smješten Radio klub je u vlasništvu Vlade Brčko distrikta. Osnovu radioamatersku opremu imaju, tako da su spremni za rad.

U sastavu uprave kluba je i Hadžip Karamujić, E77XB kao i još nekoliko ljudi iz prethodnog sastava kluba koji su se ponovo aktivirali a jedan od narednih i najvažnijih projekata je i okupljanje mladih ljudi sa tih prostora te njihova radioamaterska obuka.

Predsjednik ARA u BiH, Saša Lisul im je čestitao na ponovnom pokretanju kluba, zaželio dobrodošlicu u porodicu ARAuBiH te naglasio važnost kontinuiranog rada, naročito sa budućim mladim radioamaterima.

Naravno, današnji svečani dan je iskorišten i za druženje sa ostalim  radioamaterima sa ovih prostora a u cilju upoznavanja sa problemima sa kojima se susreću, te sa njihovim vizijama razvoja radioamaterizma u BiH.  To se posebno odnosi na susret sa radioamaterima iz
Radio kluba “Nikola Tesla”  E77CFG Brčko, jer je uvijek zadovoljstvo razmijeniti iskustva, posebno  sa Vedadom E72U i Abdulrahmanom (Terza) E74VT.

Kolegama iz E71EPM – Radio klub “Enver Pamukčić” Maoča još jednom čestitamo na aktivaciji i želimo im mnogo dobrih veza!

MAOCA01

MAOCA02

MAOCA03

MAOCA04

MAOCA05

MAOCA06

MAOCA07

73!