POZIV NA ARG “LIPNICA OPEN 2022”

 

Poziv ARG Lipnica 2022 (PDF)

 

Organizator: Radio klub „Lipnica“ Lipnica E71ELD

 

Mjesto okupljanja: Radio klub „Lipnica“ Lipnica , 5 kilometra od Termoelektrane  Tuzla

 

Datum održavanja:  Nedjelja, 03.07.2022. godine

 

Kontakt061 104 -151  Bata,    061 728-187 Almir,  rklipnica@gmail.com

 

Ishrana: Obezbijeđen doručak i ručak za blagovremeno prijavljene takmičare i goste.

 

Prijava : Slati najkasnije  do 01. jula  (petak) do  24:00 h   na  e-mail: rklipnica@gmail.com

 

Takmičenje je otvorenog tipa, te na njemu mogu učestvovati:  radio klubovi, pojedinci, grupe i strani državljani. Broj takmičara po katergorijama je neograničen. Takmičari se takmiče na vlastitu odgovornost. Za maloljetne takmičare odgovorni su vođe grupe.

 

Prilazi:     Dolazak u Lipnicu  iz  dva  pravca:

  • iz pravca grada Tuzle drugi kružni tok, desno 5 kilometara,
  • iz pravca petlje Šićki Brod prema Tuzli, prvi  kružni tok lijevo, 5 kilometara .

                                       

PROGRAM TAKMIČENJA

 

Nedjelja,  03.07.2022. godine

 

– Dolazak takmičara i gostiju je od 07,00 do 9,00 sati,

– Preuzimanje doručka i startnih brojeva do 09,00 sati,

– Svečano otvaranje takmičenja u 10,00 sati,

– Odlazak na start u 10,15 sati,

– Takmičenje za sve kategorije od 11,00 do 14,00 sati,

– Ručak za sve takmičare i goste od 14,00 do 15,00 sati,

– Razmatranje eventualnih primjedbi 16,00 – 16,30 sati,

– Proglašenje pobjednika ARG takmičenja za sve kategorije i podjela medalja i pehara

   u 16,30 sati,

– Druženje i ispraćaj gostiju.

 

 

Kategorije:

 

Ž14 (djevojčice koje navršavaju 14 godina)
Ž16 (djevojčice koje navršavaju 16 godina)
M14 (dječaci koji navrašavaju 14 godina)
M16 (dječaci koji navršavaju 16 godina)
Ž19 (djevojke koje navršavaju 19 godina )
M19 (mladići koji navršavaju 19 godina)
Ž21 (žene bez obzira na godine )
M21 ( muškarci bez obzira na godine )
Ž35 (žene koje navršavaju 35 godina i starije)
M40 (muškarci koji navršavaju 40 godina i stariji)
Ž50 (žene koje navršavaju 50 godina i starije)
M50 (muškarci koji navršavaju 50 godina i stariji)
M60 (muškarci koji navršavaju 60 godina i stariji)
M70 (muškarci koji navršavaju 70 godina i stariji)

 

 

Tehničke karakteristike uređaja:

 

Frekvencija predajnika ……………………….  3,579 MHz

Frekvencija fara ………………………………..   3,550 MHz

Snaga predajnika i fara ………………………   5 W

Antena ……………………………………………..  Vertikalno polarisana

Karta ………………………………………………     nezaštićena 1 : 10.000 A4, VERTIKALNA

Teren ………………………………………………    naseljen, pošumljen, brdski

Registracijski uređaj ………………………..     sportident, rezerva bušač

 

Moguće je doći dan ranije,  02.07.2022.,  spavanje u Domu Rudara Lipnica, potrebna vreća za spavanje i slično.

 

Nagrade:              

Medalje i diplome za prva tri mjesta u svakoj kategoriji pojedinačno.

Za sve ostale učesnike diplome.

Pehari i diplome za prva tri mjesta u konkurenciji klubova. 

Boduje se prvih pet mjesta u svakoj kategoriji i to 15, 10, 6, 3 i 1 poen, ukoliko je startovalo minimalno 3 takmičara.

 

 

 

 

 

Pošta: Radio klub „Lipnica“ Ozrenska 2 – Dom Rudara  75 213 Lipnica

e-mail: rklipnica@gmail.com

 

 

 

 

 

73 i dobrodošli!

 

Upravni odbor RK „Lipnica“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipnica: 10.06.2022. godine

 

 

 

 

 

 

ARG „LIPNICA OPEN 2022“

PRIJAVA TAKMIČARA

 

NAZIV I SJEDIŠTE RADIO KLUBA  ____________________________________

 

(u tabeli osim startnog broja i si čip obavezno popuniti sve ostale rubrike)

r.b. Ime prezime godina rođenja kategorija startni

broj

      SI

ČIP

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            

 

NAPOMENA: Takmičari se takmiče na vlastitu odgovornost. Za maloljetne takmičare odgovorni su vođe grupe.

 

GOSTI (broj): _______