Poziv na izbornu skupštinu ARAuBiH

Broj: IZ-023/19
Sarajevo, 02.04.2019. godine

Članovi ARAuBiH

Predmet: Poziv na izbornu Skupštinu ARAuBiH

U skladu sa Članom 21. Statuta ARAuBiH, sazivam izbornu Skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem sljedeći

Dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1.1. Izbor Radnog predsjedništva (Predsjednik Skupštine i dva člana),
  1.2. Izbor verifikacione komisije (tri člana),
  1.3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  1.4. Izbor izborne komisije

 2. Izvještaj Verifikacione komisije

 3. Prijedlog Izvještaja o radu Asocijacije radioamatera u BiH:
  3.1. Izvještaj o radu ARAuBIH za 2018. godinu
  3.2. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu
  3.3. Izvještaj Upravnog odbora ARAuBiH
  3.4. Izvještaj Nadzornog adbora ARAuBiH
  3.5. Rasprava o izvještaju za 2018. godinu
  3.6. Donošenje Odluke o izvještaju za 2018. godinu

 4. Izbor Predsjednika ARAuBiH, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Sekretara Udruženja,

 5. Razno

Sjednica Skupštine će se održati u Sarajevu dana 27.04.2019. godine (subota) sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb.

Sjednici sa pravom glasa mogu prisustvovati svi članovi ARAuBiH koji su uplatili članarinu do 31.03.2019. godine.

Verifikaciju će izvršiti radio klubovi svojom ovjerom odnosno ARAuBiH na dan održavanja Skupštine. Verifikacione listiće, zastupnici će dobiti uz materijal za poziv na Skupštinu.

Svi materijali se šalju elektronskim putem ( e-mail).


Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Senaid Pleh, E73PS s.r.