BiH YOTA

POZIV ZA UČEŠĆE U DECEMBER YOTA MONTH 2020.

YOTA ARA u BiH

 

Kao i prethodnih godina, sadašnji i budući mladi radioamateri trebaju uzeti učešće u manifestaciji pod nazivom ‘YOTA MONTH 2020.’ Ovaj mjesec je prilika da se mladi, koji za to imaju želju, upoznaju sa radioamaterskim hobijem i i putem radio stanica ostvare radio veze.
Mladima, bilo da imaju ili nemaju licencu i imaju najviše 26 godina, treba omogućiti održavanje radio veza, kako bi osjetili čari našeg hobija i kako bi im ovi radio konakti dali dodatni elan pri ulasku u svijet radioamaterizma. Naravno, onima neiskusnijim i onima koji nemaju licencu,na raspolaganju će biti stariji radiooperatori, posebno zbog pažnje prema onim najmlađim, koji radio stanicu prvi puta vide.

Za ovu priliku nam je dodijeljen pozivni znak E71YOTA, koji je i prethodnih godina bio aktivan za potrebe ovog događaja.

Rad će se odvijati od 1.12.2020 god. u 00:00 UTC i traje do 31.12.2020. god. do 23:59 UTC a radiće se SSB, CW i DIGI modovi. Frekventni opsezi za rad su: 160m,80m,40m,30m, 20m,17m, 12m i 10m. Logovi se šalju u ADIF formatu na email adresu: ee71cq@gmail.com i to suksesivno, najkasnije 3 dana nakon ostvarenja QSO-a u vremenskim periodima rada, koji će biti planski određeni.
Pozivamo rukovodstva Radio klubova da organizuju rad u svome okruženju i blagovremeno dostave prijedlog svog plana rada sa datumima, vremenom, frekventnim opsima i modovima rada. Naravno, poziv se odnosi na cijelu radioamatersku zajednicu u BiH odnosno članove ARA u BiH, SRRS i ZRHB.
Pozivamo istovremeno i pojedinačne članove, koji su spremni i imaju uslove, da na svojim ličnim radio stanicama omoguće rad mladim školarcima, susjedima, svojim rođacima i sl.

Na osnovu svih prijava za rad sačinio bi se okvirni plan rada koji bi se, u slučaju potrebe, mijenjao prema trenutnim situacijama i raspoloživosti učesnika u ovoj manifestaciji.

Za sačinjavanje okvirnog plana rada, promjenu plana rada, praćenje rada i koordinaciju sa organizatorom u IARU R1 i dr. , zadužen je Menadžer za mlade u ARA u BiH Emin Šehić – E71CQ, mobi broj 061-624-932, e-mail: ee71cq@gmail.com i kancelarija@arabih.net

Napomena: Zamoljavamo rukovodstva Radio klubova, pojedinačne radioamatere i sve ostale, koji sudjeluju u organizaciji našeg učešća i radu u YOTA MONTH, da dužnu pažnju poklone poštivanju svih propisanih naredbi o mjerama zaštite od Covid-19. Timovi za rad na klupskoj radio stanici moraju imati minimalan , najneophodniji broj članova.

OČEKUJEMO VAŠE PRIJAVE! POKAŽIMO DA VODIMO RAČUNA O TOME DA SMO SPREMNI NAŠ HOBI PREDATI MLADIMA U RUKE! ONI ĆE NAM BITI ZAHVALNI!

GL/73!

Related Articles

Back to top button